Đảng bộ Công ty tuyển than Cửa Ông - TKV: Đại hội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2010-2015

Thứ Ba, 25/05/2010, 15:52 [GMT+7]

QTV - Ngày 25/5, tại thị xã Cẩm Phả, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 30, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam cùng gần 250 đại biểu các chi bộ trực thuộc công ty đã tới dự.
 

Quang cảnh đại hội
Nhiệm kỳ 2005 – 2009, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông, các kết quả thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ đều vượt kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu mua than mỏ đạt từ 9 đến hơn 11 triệu tấn/năm, than tiêu thụ đạt từ 8 đến hơn 10,7 triệu tấn/năm, doanh thu từ xấp xỉ 3 nghìn đến 6.800 tỷ đồng.  Năm 2009 mức thu nhập bình quân của người lao động trong công ty là 5,2 triệu đồng/người/tháng. Nhiệm kỳ vừa qua, công ty luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên củng cố, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được Đảng bộ công ty thực hiện, đảm bảo chất lượng, số lượng.
 
 Nhiệm kỳ 2010 – 2015, ngoài phương hướng khai thác tốt năng lực thiết bị hiện có, đầu tư hoàn thiện công nghệ đáp ứng yêu cầu tăng trưởng những năm tiếp theo, Đảng bộ công ty còn đề ra những mục tiêu cơ bản, trong đó phấn đấu không có chi bộ yếu kém, nâng kiến thức và năng lực của cán bộ, đảng viên, không có đảng viên vi phạm pháp luật, phát triển đảng viên mới hàng năm đạt trên 4% so với đảng viên hiện có...
 
 Đại hội đã bầu ra 19 đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo vào BCH mới nhiệm kỳ 2010 – 2015, bầu 21 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn CN Than và Khoáng sản Việt Nam.
 
 Lê Tùng
 
 

.
.
.
.
.
.