Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ được tổ chức tại TP Hạ Long, Quảng Ninh

Thứ Hai, 24/05/2010, 16:05 [GMT+7]

QTV - Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề "Vì sự bền vững của biển cả" sẽ được tổ chức tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 - 8 tháng 6 năm 2010, với nhiều hoạt động tuyên truyền về chiến lược biển Việt Nam năm 2010.

Một trong những hoạt động trọng tâm của Tuần lễ là hội thảo với chủ đề: "Đa dạng sinh học của hệ sinh thái biển - Vì sự phát triển bền vững của biển cả" sẽ được tổ chức vào ngày Ngày Đại dương Thế giới 8-6, với sự tham gia của lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo, các sở, ban, ngành và 10 huyện, thị xã, thành phố giáp biển.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương Thế giới được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng và các cơ quan chức năng về vai trò cực kỳ quan trọng của biển và đại dương trong đời sống hàng ngày và cổ vũ các hành động “Vì sự bền vững của biển cả”.

Sự kiện này cũng giúp tăng cường kiến thức cho các cán bộ quản lý các cấp từ tỉnh đến huyện, các cộng đồng dân cư hiểu biết về ngày Đại dương Thế giới và tuần lễ Biển và Hải đảo, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ quản lý tổng hợp vùng Vịnh Hạ Long và các huyện, thị xã giáp biển của tỉnh được phát triển bền vững.

PV


 

.
.
.
.
.
.