Cải cách hành chính góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thứ Năm, 08/02/2018, 14:51 [GMT+7]
.
.

Sáng 8-2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (gọi tắt là Ban chỉ đạo) của Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo.

Tại đây, các thành viên Ban chỉ đạo đã thống nhất nhận định, cải cách hành chính góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sau khi nghe báo cáo và nghe các thành viên Ban chỉ đạo cùng lãnh đạo các địa phương thảo luận, kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, với sự quyết tâm và hành động của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả quan trọng.

Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu bế mạc cuộc họp.

Kết quả ấy góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của cả nước trong năm vừa qua-đạt và vượt toàn bộ 13/13 chỉ tiêu kế hoạch, GDP năm 2017 vượt mục tiêu tăng trưởng, đạt 6,81%, môi trường kinh doanh tăng 14 bậc, năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017-2018 tăng 5 bậc, chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 12 bậc.

Phó thủ tướng ghi nhận những đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương về những kết quả cải cách hành chính đã đạt được trong năm qua; biểu dương Bộ Nội vụ đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực về cải cách hành chính.

Phó thủ tướng cũng biểu dương Bộ Công Thương về cắt giảm điều kiện kinh doanh; Bộ Khoa học và Công nghệ về đổi mới sáng tạo; Bộ Tài chính về cải cách thuế, hải quan; Văn phòng Chính phủ trong tham mưu, đề xuất thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, phát huy tốt vai trò của Tổ công tác của Thủ tướng và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ cùng một số bộ, ngành địa phương khác.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số tồn tại, như việc triển khai nhiều nội dung cải cách còn chưa quyết liệt, đồng bộ; chất lượng văn bản quy phạm pháp luật một số lĩnh vực còn hạn chế; thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức bộ máy nhiều nơi vẫn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, vướng mắc, chưa đạt yêu cầu đề ra; triển khai xây dựng Chính phủ điện tử còn chậm, kết quả còn hạn chế; ý thức phục vụ người dân theo tinh thần công bộc của một bộ phận cán bộ công chức còn hạn chế.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do sức ỳ của bộ máy hành chính các cấp trong việc thay đổi thói quen, cách làm cũ còn lớn, còn tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, “trên chuyển dưới chưa chuyển” và một bộ phận công chức không hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế về năng lực, yếu kém về đạo đức, trở thành lực cản lớn đối với công cuộc cải cách.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Để phát huy vai trò và tầm quan trọng của cải cách hành chính, Phó thủ tướng nêu rõ 9 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Phó thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả 79 nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018, từng thành viên Ban chỉ đạo sát sao đôn đốc, kiểm tra để hoàn thành nhiệm vụ của bộ, ngành, bảo đảm đạt hoặc vượt mức mục tiêu đề ra.

Nguồn qdnd.vn

.
.
.
.
.
.