Đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH

Thứ Bảy, 24/02/2018, 15:09 [GMT+7]
.
.

Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 12-HSB) sẽ bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bổ sung số định danh cá nhân của người hưởng chế độ hưu trí.

Chiều 24-2, ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết căn cứ Nghị Quyết 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29-11-2017 hướng dẫn về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, từ 1-1-2018 sẽ tiến hành sửa đổi 9 tờ khai, biểu mẫu bao gồm:

-  Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động (Mẫu số 05-HSB): Bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người bị tai nạn lao động/bệnh nghê nghiệp.

-  Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 12-HSB): Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bổ sung số định danh cá nhân của người hưởng chế độ hưu trí.

-  Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu số 13-HSB): Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh.

- Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần/Lương hưu/Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư/Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH/Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH/Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH/Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận (Mẫu số 14-HSB): Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh nhân dân.

- Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (Mẫu số 16-CBH): Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh và số chứng minh nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị.

- Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 18-CBH): Bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh nhân dân; bỏ nơi cấp chứng minh nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người hưởng.

-  Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hằng tháng (Mẫu số 01-QĐ613): Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị.

- Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg (mẫu số 02-QĐ52): Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị.

- Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg (mẫu số 02-QĐ52): Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị.
 
Nguồn: NLD
.
.
.
.
.
.