Hỗ trợ tiền ăn cho một số đối tượng học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 15/08/2012, 16:26 [GMT+7]

QTV -  Ngày 14-8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2026 /2012/QĐ-UBND về việc hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng học sinh bán trú đang học trung học phổ thông, học trung cấp nghề hoặc học văn hóa trung học phổ thông kết hợp với học nghề trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Chính sách hỗ trợ được thực hiện từ ngày 1-9-2012.
Chính sách hỗ trợ được thực hiện từ ngày 1-9-2012.
Theo Quyết định của UBND tỉnh, đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa là học sinh trong độ tuổi học trung học phổ thông ở các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020 đang học tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông (trừ trường chuyên biệt), học trung cấp nghề hoặc học văn hóa trung học phổ thông kết hợp học nghề tại các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh được UBND cấp huyện phê duyệt cho phép ở lại trường để học tập trong tuần do không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày (gọi là học sinh bán trú).
 
Từ ngày 1-9-2012, đối tượng học sinh trên sẽ được hỗ trợ 40% mức lương tối thiểu chung/học sinh/tháng. Thời gian hưởng tính theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng trong một năm học.
 
Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh, được cân đối và giao trong dự toán chi ngân sách hằng năm cho các cơ sở giáo dục có đối tượng học sinh bán trú để thực hiện.
 
Quyết định của UBND tỉnh được ban hành căn cứ trên Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND được thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII. Đây là một trong những chính sách được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt tại những vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh./.
 
Nguồn: QNP
.
.
.
.
.
.