Khắc phục thiệt hại do Tu hài chết ở Vân Đồn

Thứ Năm, 09/08/2012, 15:06 [GMT+7]

QTV -  6 tháng đầu năm 2012, tổng sản lượng thuỷ sản của huyện Vân Đồn, Quảng Ninh đạt 10.560 tấn, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, dịch bệnh ở Tu hài đã gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các hộ nuôi, cũng như ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch nuôi trồng thuỷ sản của địa phương.


Trước tình hình này, để tháo gỡ khó khăn trước mắt UBND huyện Vân Đồn đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, kiểm tra, khuyến cáo đến từng hộ gia đình, các tổ chức nhằm khẩn trương thu hoạch tu hài thương phẩm nuôi từ năm 2010 đạt giá trị thương phẩm để bán, cố gắng hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng chính sách xã hội, các ngân hàng thương mại trên địa bàn kiểm tra, rà soát, thống kê các hộ gia đình nuôi tu hài có vay tiền của Ngân hàng đầu tư nuôi tu hài, để có chính sách khoanh hoặc giãn nợ vốn vay Ngân hàng, giảm bớt khó khăn cho các hộ nuôi.

Riêng về xử lý môi trường nước, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo người dân dừng nuôi, thả giống mới, vệ sinh môi trường khu vực nuôi, tránh dịch bệnh phát sinh lây lan ra các vùng nuôi khác.

Trong những năm tới, con tu hài tiếp tục được huyện Vân Đồn xác định là giống thủy sản chủ lực phát triển kinh tế của địa phương. Vì vậy, việc thực hiện tốt các giải pháp về vệ sinh môi trường nước là hết sức quan trọng để chuẩn bị điều kiện nuôi cho các vụ thủy sản tiếp theo của địa phương.

Hải Hà

 

.
.
.
.
.
.