Nâng cao vai trò của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 09/08/2012, 21:08 [GMT+7]

QTV - Quốc hội phải nâng cao chất lượng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hạn chế cơ hội tham nhũng.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo
  • Ngày 9/8, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Viện nghiên cứu lập pháp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vai trò của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng”.
     

Tại Hội thảo, tham luận của các đại biểu tập trung về một số nội dung như: Một số vấn đề chung về lý luận và thực tiễn phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về vai trò của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng, khuyến nghị đối với Việt Nam; việc thực hiện các chức năng của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng; hỗ trợ Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng….

Nhiều đại biểu nhận định: Để nâng cao vai trò của Quốc hội trong phòng chống tham nhũng, Quốc hội phải nâng cao chất lượng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hạn chế cơ hội tham nhũng; nâng cao chất lượng quyết định, phê chuẩn và giám sát ngân sách, quyết định các chương trình, dự án quan trọng của quốc gia. Các quyết định của Quốc hội về kinh tế, tài chính, về ngân sách và chính sách tài khóa phải thực chất. Đồng thời cần phải xây dựng các thiết chế hỗ trợ trong phòng chống tham nhũng.

Ông Hà Công Long, Phó Trưởng Ban Dân nguyện – Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh: cần nâng cao vai trò phát hiện tham nhũng của các đại biểu Quốc hội thông qua giữ mối quan hệ với cử tri và các tổ chức chính trị xã hội.

Theo Tổ chức Minh bạch quốc tế, chỉ số tham nhũng tại Việt Nam năm 2011 là 2,9, vị trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng tham nhũng toàn cầu là 112. Với tình trạng này, theo các chuyên gia cần phải sử dụng các biện pháp toàn diện để chống tham nhũng./.

.
.
.
.
.
.