Sẵn sàng xử trí các tình huống xảy ra trên địa bàn

Chủ Nhật, 05/11/2017, 15:57 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 05/11, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Quang cảnh chuyển trang thái di chuyển lực lượng vào căn cứ chiến đấu
Quang cảnh tại buổi luyện tập chuyển trang thái di chuyển lực lượng vào căn cứ chiến đấu

Nội dung luyện tập gồm các giai đoạn: Nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho LLVT từ thường xuyên lên lên cao, từ cao lên toàn bộ; tổ chức thống nhất hội ý chỉ huy, phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chỉ thị những công việc cần làm ngay cho cơ quan, đơn vị; Đảng ủy Quân sự tỉnh họp ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển trang thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, chỉ huy trưởng chỉ huy lực lượng lực lượng ra căn cứ chiến đấu.

Di chuyển  lực lượng vào căn cứ chiến đấu
Di chuyển lực lượng vào căn cứ chiến đấu

Thông qua luyện tập nhằm nâng cao vai trò tham mưu của cơ quan, đơn vị các cấp; đồng thời, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, tác phong, kịp thời xứ trí các tình huống xảy ra trên địa bàn.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh)

.
.
.
.
.
.