Cuộc thi sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I (2016 - 2017)

Thứ Ba, 10/10/2017, 16:13 [GMT+7]
.
.

QTV - Tỉnh Quảng Ninh phát động tổ chức Cuộc thi sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I (2016 - 2017) nhằm góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I (2016 - 2017)

Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I (2016 - 2017)

 

.
.
.
.
.
.