Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo quốc phòng - an ninh

Thứ Tư, 06/12/2017, 14:25 [GMT+7]
.
.

QTV - Những năm qua, Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực trong công tác giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng học viên sau khi tốt nghiệp trở về đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao góp phần từng bước củng cố, nâng cao chất lượng công tác QP-AN, xây dựng địa bàn cơ sở ngày càng vững mạnh, bổ sung kịp thời chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

aaa
Các đồng chí học viên lớp Bồi dưỡng kiễn thức QP-AN đối tượng 3 cán bộ chủ chốt cấp xã và tương đương trên địa bàn tỉnh nhận giấy chứng nhận.

Chúng tôi có mặt tại Trường trường quân sự tỉnh, được chứng kiến các đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp xã và tương đương trên địa bàn tỉnh đang tham gia học khóa bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3. Đồng chí Trần Quốc Dân, Chủ tịch UBND phường Mông Dương, TP Cẩm Phả - học viển tham gia khoá bồi dưỡng chia sẻ: "Trong thời gian học tập ở Nhà trường, chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp Luật của Nhà nước về công tác QP-AN, để từ đó thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng - an ninh tại cơ sở tại địa phương".

aa
Một giờ học chiến thuật của học viên sĩ quan dự bị khóa XI tại thao trường.

Để công tác giảng dạy và học tập đạt chất lượng tốt, Trường quân sự tỉnh đã phân công giáo viên phù hợp với từng nội dung, xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể cho từng buổi học tập, huấn luyện, thao trường bãi tập và trang thiết bị, phục vụ công tác tập huấn, huấn luyện nhằm tạo môi trường thuận lợi gắn với thực tế để các học viên yên tâm học tập.

Đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Học viên lớp sĩ quan dự bị khóa XI, nói: "Sau khi ra trường trở thành người sĩ quan dự bị động viên, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao cho, đồng thời vận dụng những kiến thức đã học để xây dựng đơn vị dự bị động viên tại địa phương luôn luôn vững mạnh".

Còn Thượng úy Nguyễn Đình Sơn, giáo viên Trường QS tỉnh cho biết: "Trong quá trình huấn luyện chúng tôi tập trung huấn luyện điều lệnh, bắn súng, chú trọng rèn vào các tư thế, yếu lĩnh động tác của các đối tượng học viên, nhất là đối tượng sĩ quan dự bị; sau này được biên chế về các tiểu đoàn DBĐV của địa phương có thể đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới"

aa
Các học viên SQDB đang hành quân ra thao trường huấn luyện

Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, Nhà trường đã tổ chức 36 lớp giáo dục và bồi dưỡng kiến thức QP-AN, đào tạo sĩ quan dự bị cho 3.822 đối tượng tượng. Đặc biệt năm 2017, Nhà trường được nhận cờ tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Thượng tá Nguyễn Văn Bàn, Phó hiệu trưởng Trường quân sự tỉnh khẳng định: "Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã có nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác giáo dục, đào tạo; luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới quy trình, chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục, đào tạo sát với từng đối tượng, nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên, đồng thời chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, thao trường bãi tập để phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục đào tạo".

Nhiệm vụ giáo dục đào tạo cán bộ "vừa hồng vừa chuyên" ở cơ sở mà Trường quân sự tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện là một trong những nội dung quan trọng, góp phần tích  cực vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự trên địa bàn tỉnh ngày càng hùng hậu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.                    

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh)

.
.
.
.
.
.