Phát động phong trào thi đua và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Thứ Sáu, 05/01/2018, 14:35 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 4/1, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phát động phong trào thi đua và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Năm 2017, huyện đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng có chuyển biến tích cực; các phong trào thi đua có nhiều sáng tạo, đổi mới, phát triển sâu rộng; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách đạt 313,507 tỷ đồng, đạt 132% so với dự toán tỉnh giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,12% xuống còn 5,51%. Trong năm đã có 3 xã về đích NTM, vượt 1 xã so với chỉ tiêu đầu năm; 460 hộ dân thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,12% xuống còn 5,51%; 2 xã và 7 thôn ra khỏi diện 135. Toàn huyện có 62/76 thôn, bản, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 8.301/10.179 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 3 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 25/31 trường. Chỉ số cải cách hành chính huyện Đầm Hà xếp thứ 8/14 địa phương trong tỉnh, tăng 4 bậc so với năm 2015.

Các tập thể được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc
Các tập thể được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận tập thể lao động xuất sắc

Phát động phong trào thi đua và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, huyện Đầm Hà phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 946 tỷ đồng, tăng 6,5%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 170 tỷ đồng, tăng 15,6%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.210 tỷ đồng, tăng 21,2%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 14% so với dự toán tỉnh giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2% so với tổng số hộ dân; giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm hiểm y tế đạt 88%; phấn đấu có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia; 3 xã đạt chuẩn NTM và 10 thôn ra khỏi diện 135; tiếp tục đẩy manh các phong trào thi đua; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.

Tặng cờ cho các đơn vị dẫn đầu thi đua
Tặng cờ cho các đơn vị dẫn đầu thi đua

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017; công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc đối với 14 tập thể. UBND huyện Đầm Hà khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)

.
.
.
.
.
.