Nhất thể hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy

Thứ Hai, 05/02/2018, 08:11 [GMT+7]
.
.

QTV - Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng Quảng Ninh phát triển về mọi mặt. Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cũng được đánh giá là đơn vị đi đầu trong cả nước về đổi mới phương thức nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế.

Phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện Tiên Yên - một lần nữa sẽ khẳng định rõ hơn những hiệu quả của chủ trương nhất thể hóa theo Nghị quyết 19 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Trụ sở UBND huyện Tiên Yên
Trụ sở UBND huyện Tiên Yên. Ảnh: Internet

Ở huyện Tiên Yên, hiện chỉ có một Chánh văn phòng phụ trách chung hai cơ quan Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng UBND, HĐND huyện. Mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị của Huyện ủy và Ủy ban đều được quản lý và sử dụng chung, không còn tách bạch. Việc thực hiện nhất thể hóa này đã tạo nhiều thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ văn phòng; chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ được nâng cao, kịp thời hơn trước.

Tiên Yên cũng là một trong những địa phương sớm xây dựng đề án hợp nhất cơ quan tham mưu cấp ủy với cơ quan chuyên môn chính quyền đối với những cơ quan đã thực hiện nhất thể hóa chức danh người đứng đầu như Ban Tổ chức huyện ủy với phòng Nội vụ huyện; Ủy ban kiểm tra huyện ủy và Thanh tra huyện. Mặc dù, trong lúc đang chờ đề án được Ban thường vụ Tỉnh ủy chính thức phê duyệt, nhưng huyện Tiên Yên cũng đã bố trí các bộ phận này về làm việc chung tại một khu nhà và sẵn sàng cho việc hợp nhất cơ quan.  

Ông Bùi Văn Sinh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: "Trên thực tế, chúng tôi đã thực hiện các bước của việc như một cơ quan đã hợp nhất, và chỉ chờ trung ương, tỉnh thống nhất thực hiện mô hình cơ quan hợp nhất và đưa công chức vào một loại trong một cơ quan để hưởng chính sách đối với cán bộ công chức như nhau khi thực hiện hợp nhất, công việc tốt hơn, trôi chảy hơn, đặc biệt là những vị trí mang tính đồng nhất công việc của tổ chức và nội vụ trước đây.

Theo ông Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, Quảng Ninh: Sau khi tỉnh phê duyệt xong, Tiên Yên sẽ sắp xếp lại. Hiện tại, các cơ quan đó đã làm việc cùng nhau trong một trụ sở. Về công tác Đảng, Tiên Yên cũng sẽ sáp nhập đảng viên ở khối chính quyền sang khối Đảng.

Cùng với huyện Tiên Yên, trong hơn 3 năm qua, các địa phương trong tỉnh đã quyết liệt thực hiện hiệu quả chủ trương nhất thể hóa. Tới nay, tỉnh Quảng Ninh đã có 2 huyện cùng trên 40% số xã, thị trấn thực hiện nhất thể hóa được chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND; gần100% đơn vị cấp thôn trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc Trưởng ban công tác mặt trận.

Qua đó, bộ máy của địa phương này đã tinh gọn được hơn 10.000 người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách, mỗi năm tiết kiệm cho Ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Việc thực hiện chủ trương nhất thể hóa cũng đã tạo ra sự thông suốt và hiệu quả của cả bộ máy. Những thực tiễn này từ Quảng Ninh đang là kinh nghiệm quý để các địa phương trong cả nước học tập, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng./.                

Minh Hiền

.
.
.
.
.
.