Quán triệt, triển khai các nghị quyết quan trọng của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Thứ Hai, 05/02/2018, 14:26 [GMT+7]
.
.

QTV – Sáng nay (5/2), Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Nghị quyết số 10-NQ/TU về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể và 186  xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh dự họp thông qua hệ thống trực tuyến. 

Quán triệt về Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức quán triệt trực tiếp Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tới 186 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh. Việc này không chỉ tiết giảm chi phí, thời gian mà quan trọng nhất là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên cấp cơ sở còn được lĩnh hội trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo cấp trên, rút ngắn thời gian triển khai Nghị quyết. Qua đó, tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm tổ chức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Trong năm 2018, Quảng Ninh xác định chủ đề công tác năm 2018 là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 và của cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ các chỉ tiêu được đặt ra trong Nghị quyết số 09, trong đó, đặc biệt chú ý đến chỉ tiêu thu ngân sách, thu nội địa tăng 10% so với số thực hiện năm 2017, nhưng không thấp hơn 30,360 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương giao.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh 18 giải pháp quan trọng. Trong đó tập trung vào công tác nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền; chú trọng công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 3/3/2015 của Tỉnh ủy; xây dựng và phát triển Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn; tập trung thực hiện chủ đề công tác năm...

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09 đối với sự phát triển chung của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nghiêm túc quán triệt, học tập và cụ thể hóa triển khai Nghị quyết vào thực tế nhiệm vụ của mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra tập trung vào công tác tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu công tác tư tưởng; đổi mới mạnh mẽ công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; chấn chỉnh việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị và rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tăng cường quản lý, chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí; phát huy có hiệu quả các loại hình, phương tiện tuyên truyền, tạo sự lan tỏa các chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền…

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, bên cạnh các nhóm giải pháp đề ra, Tỉnh ủy đã ban hành các quy chế, quy định thực hiện Nghị quyết. Sau hội nghị này, căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể, các ngành, địa phương trong tỉnh bám sát nội dung nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp và triển khai đạt hiệu quả thiết thực Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo sức lan toản trong toàn hệ thống chính trị.

PV

.
.
.
.
.
.