Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tập trung giải quyết công việc sau những ngày nghỉ Tết

Thứ Ba, 13/02/2018, 20:08 [GMT+7]
.
.

QTV - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 957/UBND-TH6 về việc gặp mặt và chúc Tết đầu Xuân Mậu Tuất 2018 nhằm đảm bảo hiệu quả công việc sau kỳ nghỉ Tết Xuân Mậu Tuất 2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ tổ chức gặp mặt đầu xuân cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi cơ quan, đơn vị đầu giờ ngày khai Xuân (21/02/2018 tức mồng 6 Tết) đảm bảo không khí vui tươi, tiết kiệm.

qtv
Ảnh minh họa

Đồng thời, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc sau Tết đảm bảo chất lượng và tiến độ, đặc biệt là những việc còn tồn đọng hoặc chậm tiến độ do nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân. Tuyệt đối không tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức đi du xuân, tham quan trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được cơ quan phân công đi thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu có cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND giao Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương sau kỳ nghỉ Tết; báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh kịp thời./.

PV

.
.
.
.
.
.