"Vân Đồn đón nhận tâm thế lên đặc khu"

Thứ Năm, 01/02/2018, 08:59 [GMT+7]
.
.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Đọc  - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chiều 31-1 tại cuộc làm việc giữa BTV Tỉnh ủy với BTV Huyện ủy Vân Đồn về kết quả thực hiện Kết luận số 04-KL/TU ngày 25/11/2015 và Thông báo kết luận số 565-TB/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy; nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 08/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh. 

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm, trên tinh thần chỉ đạo tại các Nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện Vân Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong công tác xây dựng Đảng, huyện Vân Đồn đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục triển khai Nghị quyết số 19 và Đề án 25; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện...

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng; quy hoạch, phát triển vùng sản xuất tập trung. Diện tích gieo trồng toàn huyện hằng năm đạt trên 1.100 ha với sản lượng trên 2.800 tấn; tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%; tổng sản lượng thuỷ sản đạt 23.602 tấn/năm; giải quyết việc làm cho 7.420 lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Tổng lượng khách du lịch đến huyện năm 2017 đạt 1 triệu lượt khách, doanh thu tăng 22% so với năm 2016. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2017 vượt 84% so với dự toán tỉnh giao, gấp 3 lần so với năm 2015.

Công tác quản lý quy hoạch, tài nguyên môi trường, GPMB được các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung thực hiện bằng nhiều giải pháp quyết liệt. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã thực hiện GPMB đối với 52 dự án, trong đó có 21 dự án hoàn thành, 10 dự án bàn giao trên 98% mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thực hiện. Văn hóa, xã hội được huyện quan tâm đúng mức. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững.

Tham gia phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thời gian qua tỉnh và Trung ương hết sức quan tâm đến Vân Đồn và được cụ thể hóa bằng Đề án xây dựng Đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn. Đồng chí đánh giá cao Vân Đồn trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là GPMB thực hiện các dự án, phục vụ cho đầu tư hạ tầng Đặc khu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BCH, BTV Huyện ủy Vân Đồn cần quan tâm đến sự tác động của cán bộ, người dân sau khi Vân Đồn trở thành Đặc khu để có sự chỉ đạo, định hướng cho rõ; thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh đối với công tác quản lý đất đai; đảm bảo sự yên dân, tránh khiếu kiện; quan tâm đào tạo đội ngũ lao động trẻ; tập trung quản lý tốt quy hoạch.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoàn toàn đồng tình với quan điểm chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và khẳng định, hiện nay tỉnh và Trung ương đặc biệt quan tâm đến Vân Đồn. Hiện nay Chính phủ đang hoàn thiện thủ tục trình Quốc hội thành lập Đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn. Trong năm 2018, hạ tầng đường cao tốc sẽ được đầu tư đến tận Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được hoàn thành sẽ thuận lợi rất nhiều cho Vân Đồn phát triển bứt phá. Do vậy, công tác xây dựng Đảng phải gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là đào tạo trình độ tiếng nước ngoài để đáp ứng nhu cầu của Đặc khu.

Tập trung quản lý đất đai bằng những giải pháp cụ thể, trong đó cần tiến hành đo đạc, tổng hợp dữ liệu đất đai; quản lý, xử lý xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai; có biện pháp trống đầu cơ đất đai; xử lý vi phạm những dự án chậm tiến độ; tập trung GPMB các dự án; quy hoạch tái định cư; định hướng, giải quyết công ăn việc làm cho người dân.

Tập trung xây dựng NTM gắn với hình thành các vùng trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản; đặc biệt quan tâm giải quyết khiếu kiện liên quan đến GPMB, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí khẳng định, liên quan đến Vân Đồn, đây là việc chung của toàn tỉnh, do vậy các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Ban Quản lý KKT cần phối hợp chặt chẽ với Vân Đồn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà tỉnh và Trung ương giao./.

Nguồn: QNP

 

.
.
.
.
.
.