Đông Triều: Hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Thanh tra thị xã

Thứ Bảy, 10/03/2018, 14:58 [GMT+7]
.
.

QTV - Chiều 9/3, Thị ủy Đông Triều đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Thanh tra thị xã Đông Triều. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Vũ Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Thanh tra thị xã Đông Triều
Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Thanh tra thị xã Đông Triều

Ngày 28/2/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 922-QĐ/TU hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Thanh tra thị xã Đông Triều thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã Đông Triều. Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã Đông Triều gồm 1 thủ trưởng và không quá 2 phó thủ trưởng. Thủ trưởng cơ quan là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đồng thời là Chánh Thanh tra Thị xã. Biên chế của cơ quan trước mắt sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động hiện có. 

Trong quá trình triển khai thực hiện hợp nhất, cơ quan tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức. Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã Đông Triều cũng quy định cụ thể chế độ, chính sách, trụ sở, kinh phí hoạt động của cơ quan và việc tổ chức thực hiện.

Việc hợp nhất hai cơ quan thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã Đông Triều nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương 6, về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả"; từ đó, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Thu Trang - Thành Hưng (Trung tâm TT&VH Đông Triều)

.
.
.
.
.
.