Móng Cái: Hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy với Phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Thanh tra thành phố

Thứ Sáu, 09/03/2018, 15:45 [GMT+7]
.
.

QTV - Chiều 8/3, Thành ủy Móng Cái đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 911 và 918-QĐ/TU ngày 29/2/2018 của BTV Tỉnh ủy về việc hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ thành phố; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra thành phố.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao Quyết định hợp nhất Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao Quyết định hợp nhất Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố

Theo đó, cơ quan hợp nhất giữa Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ có tên gọi là Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố. Biên chế của cơ quan trước mắt sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động hiện có, gồm 1 Thủ trưởng và các Phó Thủ trưởng, đồng chí Trần Văn Tiến giữ chức Thủ trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ Thành phố. Cơ quan hợp nhất giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Thanh tra Thành phố có tên gọi là Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố.

 Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao Quyết định hợp nhất Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành phố
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao Quyết định hợp nhất Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành phố

Về biên chế, 2 cơ quan sau khi hợp nhất sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động hiện có, gồm 1 Thủ trưởng và các phó Thủ trưởng, đồng chí Đặng Quang Hanh, giữ chức Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra Thành phố.

Trong quá trình triển khai, hai cơ quan tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức.

Việc hợp nhất các cơ quan là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả./.

Vi Thu  (Trung tâm TT&VH Móng Cái)

.
.
.
.
.
.