Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương

Thứ Hai, 12/03/2018, 19:44 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 6/3/2018, BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp, thống nhất và ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ, theo đó phân công, bổ nhiệm, hiệp y, bầu các chức danh chủ chốt của tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Bí thư Thị ủy Quảng Yên. Ảnh: QNP
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Bí thư Thị ủy Quảng Yên. Ảnh: QNP

Cụ thể:

1- Phân công, giới thiệu bầu đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, làm trưởng khối cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh.

2- Điều động, phân công đồng chí Phạm Văn Điệt, Tỉnh ủy viên thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh để giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

3- Điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Hùng, Tỉnh ủy viên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Cẩm Phả để giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4- Điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện Hoành Bồ để giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao.

5- Điều động, giới thiệu bầu đồng chí Đào Thanh Lưỡng, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân Việt Nam chỉ định tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

6- Điều động, phân công đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên thôi giữ chức Bí thư, Chủ tịch UBND Huyện Cô Tô để giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

7- Phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy thôi giữ chức Chủ tịch UBND thị xã để giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Quảng Yên, giới thiệu giữ chức Chủ tịch HĐND Thị xã Quảng Yên.

8- Điều động đồng chí Vũ Công Lực thôi giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh.

9- Điều động đồng chí Nguyễn Anh Tú thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Uông Bí để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hoành Bồ.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Anh Tú, Bí thư Huyện ủy Hoành Bồ. Ảnh: QNP
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Anh Tú, Bí thư Huyện ủy Hoành Bồ. Ảnh: QNP

10- Điều động đồng chí Trần Như Long thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cô Tô.

11- Thực hiện quy trình phân công đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quảng Yên thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên.

12- Thực hiện quy trình phân công và giới thiệu đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy Uông Bí để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí.

13- Tiếp nhận và bầu đồng chí Trần Văn Ninh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

14- Hiệp y với Ban cán sự Đảng Bộ Tài Chính, điều động, bổ nhiệm đồng chí Cao Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: QNP
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: QNP

15- Thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 59/NĐ-CP trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh và Ban Quản lý dự án các công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo gồm:

Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, nguyên Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm,

Các Phó giám đốc: Đồng chí Đinh Văn Doãn, Nguyễn Văn Hùng, nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh.

16- Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 59/NĐ-CP trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý các công trình Văn hóa - Thể thao và các ban quản lý dự án đầu tư thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế...; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo gồm:

Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.

Phó giám đốc: Đồng chí Nguyễn Hữu Đuyến và đồng chí Nguyễn Văn Khang, nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý các công trình Văn hóa - Thể thao.

17. Thành lập Ban quản lý Dự án Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục, phân công đồng chí Vũ Văn Khánh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án và bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Bảy, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý dự án.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 12/3, các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Ngọc Giao, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao các quyết định của Ban Thường vụ.

Tại các hội nghị công bố quyết định, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận nỗ lực của các tập thể đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động, tập hợp sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tinh thần phấn đấu, dám nghĩ, dám làm của từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ trên mỗi cương vị công tác. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, hiện nay Quảng Ninh đang trên đà phát triển, do vậy, các đồng chí mong muốn cá nhân đồng chí được điều động, luân chuyển đợt này cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được cùng với tập thể đơn vị, địa phương đoàn kết, trách nhiệm, sớm ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai ngay nhiệm vụ được giao nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ cho các cá nhân và tập thể nhận quyết định, yêu cầu sớm ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy và các chức danh tiếp theo, triển khai ngay nhiệm vụ được giao nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra./.

PV

.
.
.
.
.
.