Quảng Ninh hưởng ứng "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2018

Thứ Ba, 13/03/2018, 08:40 [GMT+7]
.
.

QTV – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công văn số 1371/UBND-VX2 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018.

UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh, các Hội, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể, thiết thực trong “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018, trong đó, tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân tích cực quan tâm, tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi; hỗ trợ, trợ giúp cho những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh.

Nhiều hoạt động chăm lo người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Nhiều hoạt động chăm lo người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Các thành viên Ban công tác người cao tuổi tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nhằm tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội trong việc tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức, thực hiện các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi nhân dịp “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018, gắn với Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn hỗ trợ, tạo điều kiện để người cao tuổi có các sân chơi, diễn đàn giao lưu về văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe... nhân dịp “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018. Giải quyết, chi trả các chế độ chính sách của Nhà nước, của tỉnh đối với người cao tuổi, đảm bảo kịp thời, đầy đủ; tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác chúc thọ cho người cao tuổi trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, rà soát, thống kê và đề xuât danh sách người cao tuổi tròn 90 tuổi, tròn 95 tuổi, tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi trình Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch nước chúc thọ trong dịp tháng 10 - 2018.

PV

 

.
.
.
.
.
.