Quảng Ninh tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh lần thứ III năm 2018

Thứ Sáu, 09/03/2018, 15:13 [GMT+7]
.
.

QTV – Ban chỉ đạo OCOP tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 22/KH-BCĐ về việc tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh lần thứ III năm 2018.

Việc tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh lần thứ III năm 2018 nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP hoàn thiện, nâng cấp, đổi mới và đa dạng hóa các sản phẩm đảm bảo các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh; thi đánh giá và phân hạng các sản phẩm OCOP đã triển khai theo chu trình OCOP tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục nâng cấp và chuẩn hóa các sản phẩm tham gia chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Việc tổ chức công bố kết quả đánh giá phân hạng và trao giấy chứng nhận các sản phẩm đạt giải sẽ diễn ra tại Lễ khai mạc Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc – Quảng Ninh 2018
Việc tổ chức công bố kết quả đánh giá phân hạng và trao giấy chứng nhận sẽ diễn ra tại Lễ khai mạc Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc – Quảng Ninh 2018

Đối tượng dự thi là các sản phẩm của các hộ sản xuất, đơn vị sản xuất đã đăng ký tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố được Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra thẩm định và quyết định cho phép tham gia Chương trình OCOP. Đồng thời, sản phẩm dự thi cấp tỉnh phải được dự thi đánh giá ở cấp huyện, thị, thành phố và phải đặt từ 3 sao trở lên. Các sản phẩm đã tham gia dự thi cấp tỉnh năm 2016, 2017 đạt 2 sao trở xuống. Các sản phẩm đã đạt 3 hoặc 4 sao đăng ký dự thi nâng cấp hạng sao.

Việc thi đánh giá và phân hạng sản phẩm, đối với cấp huyện, thị xã, thành phố hoàn thành trong tháng 3-2018; đối với cấp tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 20-4-2018. Việc tổ chức công bố kết quả đánh giá phân hạng và trao giấy chứng nhận các sản phẩm đạt giải sẽ diễn ra tại Lễ khai mạc Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc – Quảng Ninh 2018.

PV

 

.
.
.
.
.
.