Quảng Ninh: 3 giảm từ hợp nhất các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ

Thứ Sáu, 13/04/2018, 08:14 [GMT+7]
.
.
QTV - Tại Quảng Ninh, các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ được hợp nhất theo hướng một chức năng, nhiệm vụ, chỉ có một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm, nâng cao hơn vai trò, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền, đồng thời cũng phù hợp với các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức, bộ máy và biên chế hiện nay.
Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25) qua hơn 3 năm triển khai đã mang đến sự chuyển động tích cực trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh, góp phần giải quyết được những hạn chế, yếu kém về năng lực, sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. 
 
Từ thực tiễn của việc triển khai Đề án 25 cũng đã phát hiện những vấn đề bất cập trong hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng được tổ chức tương ứng với hệ thống tổ chức bộ máy của Nhà nước, nhiều cơ quan có hiện tượng song trùng chức năng, nhiệm vụ như Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ, cơ quan Ủy ban Kiểm tra với cơ quan Thanh tra cấp huyện...
qtv
Quảng Ninh thực hiện hợp nhất các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ ở cấp huyện

Cụ thể, cơ quan UBKT cấp ủy và Thanh tra chính quyền có nhiều điểm chung về mục đích; đối tượng; có nhiều chức năng, nhiệm vụ, nội dung tương đồng…. Tuy nhiên, quy trình, thẩm quyền, phạm vi, cách thức, thời hiệu xử lý khác nhau dẫn đến trùng lặp, thậm chí còn phát sinh những khâu trung gian, không kế thừa được kết quả giải quyết giữa thanh tra và kiểm tra, kết luận đôi lúc chưa thống nhất. 

Tương tự, Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện có nhiều chức năng nhiệm vụ tương đồng như cùng tham mưu, quản lý về mặt tổ chức, bộ máy; quản lý biên chế, đội ngũ CBCCVC; phối hợp, thống nhất tham mưu thực hiện tất cả các khâu, quy trình trong công tác cán bộ. 
 
Do vậy, việc hợp nhất Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ cấp huyện, cơ quan Kiểm tra với Thanh tra cấp huyện đã được tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, từng bước triển khai nhằm thống nhất, rút ngắn quy trình, khắc phục trùng lặp, hạn chế, bất cập hiện tại; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, tổ chức cán bộ trong giai đoạn hiện nay.
 
Ban Tổ chức cấp ủy hợp nhất với Phòng Nội vụ cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện có tư cách pháp nhân và sử dụng 2 con dấu của Ban Tổ chức cấp ủy và Phòng Nội vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ gồm 1 Thủ trưởng và không quá 02 Phó thủ trưởng. Thủ trưởng cơ quan là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện. 
qtv
Mô hình cơ chế làm việc của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện 

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra sau khi hợp nhất với Thanh tra cấp huyện có tên gọi là Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện. Cơ quan có tư cách pháp nhân và sử dụng 2 con dấu của Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra gồm 01 Thủ trưởng và không quá 2 Phó thủ trưởng. Thủ trưởng cơ quan là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện.

qtv
Mô hình cơ chế làm việc của Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra cấp huyện  

Theo ông Phạm Văn Bình - Trưởng cơ quan Kiểm tra, Thanh tra huyện Tiên Yên với việc hợp nhất 2 cơ quan, qui trình, thời gian kiểm tra, thanh tra đối với một đơn vị nay đã rút xuống một nửa, sai phạm của tập thể và cá nhân nếu có sẽ được kết luận ngay trong 1 buổi làm việc, thay vì 2 buổi làm việc riêng biệt của 2 cơ quan như trước kia.

Cùng với việc giảm quy trình, thời gian thực hiện công vụ, việc hợp nhất các cơ quan cũng góp phần giảm biên chế, chi thường xuyên cho địa phương, mà cụ thể ở Tiên Yên, mỗi đơn vị hợp nhất đã giúp giảm từ 2-3 biên chế.

Đến tháng 4/2018, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ cấp huyện tại 11 địa phương, gồm: Bình Liêu, Hải Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn, Móng Cái, Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí, Quảng Yên. Đồng thời, hợp nhất Cơ quan UBKT cấp ủy với Thanh tra cấp huyện tại 11 địa phương: Vân Đồn, Bình Liêu, Tiên Yên, Hải Hà, Móng Cái, Cẩm Phả, Cô Tô, Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Đầm Hà.

Trao quyết định hợp nhất Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện Tiên Yên
Trao quyết định hợp nhất Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện Tiên Yên. Ảnh: Xuân Thao

Qua đánh giá, các cơ quan đã hợp nhất đang tích cực ổn định hoạt động, xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm và tổ chức hoạt động của Cơ quan để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, các đơn vị cũng chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ, cử cán bộ kèm cặp cán bộ nhận nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị các cơ quan cấp trên tổ chức tập huấn…  

Ông Vũ Ngọc Giao - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết: Qua cách điều hành 1 việc chỉ giao cho 1 cơ quan, 1 người chịu trách nhiệm đã cho thấy hiệu quả trong sức kiểm đếm, đánh giá công việc, kết quả nhiệm vụ hàng năm rất rõ nét, rõ người, rõ trách nhiệm. Đồng thời qua sắp xếp, luân chuyển sau khi sáp nhập cơ quan UBKT cấp ủy với Thanh tra cấp huyện, đến năm 2019, Quảng Ninh sẽ giảm được khoảng 60 cấp phó.
 
Hợp nhất các cơ quan tương đồng về nhiệm vụ sẽ giúp giảm vị trí lãnh đạo, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên, nhưng cái được lớn hơn của Quảng Ninh là hiệu quả làm việc của cả bộ máy, hệ thống chính trị đã nâng lên, chức năng, nhiệm vụ, sự phối hợp của các đơn vị đã được thống nhất, không còn chồng chéo, “dẫm chân” lên nhau. Đó cũng là động lực để Quảng Ninh tiếp tục đi tiên phong trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ.
 
Ánh Ngọc 
 
.
.
.
.
.
.