TP Hạ Long: Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng trên địa bàn

Thứ Hai, 09/04/2018, 08:24 [GMT+7]
.
.

QTV – Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) TP Hạ Long vừa ban hành Văn bản số 2022/BCĐ yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn trong mùa hanh khô năm 2017 – 2018.

Để chủ động các biện pháp phòng chống và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường thiên nhiên, giảm thiểu các vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch BV&PTR thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, tổ chức, doanh nghiệp và các chủ rừng trên địa bàn thành phố triển khai các biện pháp cấp bách.

Tăng cường phòng chống cháy rừng
Tăng cường phòng chống cháy rừng năm 2018

Cụ thể, chủ động thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2018, quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng cũng như các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện công tác bảo vệ rừng và PCCCR có liên quan trên địa bàn thành phố; phân công, bố trí lực lượng tuần tra, canh phòng ở những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao để giảm thiểu nguồn lửa; phát hiện, xử lý kịp thời các điểm cháy. Chủ tịch UBND các phường, các chủ rừng huy động khẩn trương các lực lượng tại chỗ xử lý ngay khi có cháy rừng xảy ra, không để xảy ra cháy lớn.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa, nghiêm cấm việc dùng lửa trong rừng và gần rừng vào ngày nắng khô. UBND các phường phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCCR trong cộng đồng dân cư. Địa phương để xảy ra cháy rừng phải chủ động xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của tổ chức, cá nhân và chủ rừng theo quy định của Nhà nước.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin của Tổng cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm Lâm Quảng Ninh. Báo cáo kịp thời tình hình PCCCR, nhất là khi cháy rừng về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch BV&PTR thành phố (Hạt kiểm lâm thành phố) theo số điện thoại: 09122865720886296633, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 114 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng kịp thời.

PV

.
.
.
.
.
.