Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri huyện Đầm Hà

Thứ Năm, 14/06/2018, 14:31 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 14/6/2018, tổ Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh ứng cử tại huyện Đầm Hà do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đầm Hà.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đầm Hà đã được nghe báo cáo một số kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIII.

Theo đó, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày (12 – 13/7/2018). Kỳ họp sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 7 và báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri gửi kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII; thông qua một số tờ trình, Nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH, Đại biểu HĐND tỉnh thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII
Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII
Cử tri huyện Đầm Hà kiến nghị một số vấn đề
Cử tri huyện Đầm Hà kiến nghị một số vấn đề

Cử tri huyện Đầm Hà bày tỏ tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai; vệ sinh môi trường; nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân; quan tâm điều chỉnh, đầu tư nâng cấp một số tuyến đường; nâng cấp hệ thống điện điện đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão...

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri


Những ý kiến, kiến nghị của cử tri Đầm Hà đã được đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh trả lời, giải đáp, tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét trả lời và giải quyết; những ý kiến thuộc thẩm quyền của huyện lãnh đạo huyện trả lời, làm rõ.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TTVH Đầm Hà)

.
.
.
.
.
.