Các nghị quyết HĐND tỉnh khóa 13 được triển khai hiệu quả vào cuộc sống

Thứ Năm, 12/07/2018, 09:37 [GMT+7]
.
.

QTV -  Qua 7 kỳ họp được tổ chức từ đầu nhiệm kỳ tới nay, HĐND tỉnh khóa 13 đã quyết nghị nhiều nghị quyết quan trọng và đang được triển khai hiệu quả vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội và tạo niềm tin của cử tri, nhân dân trong tỉnh. Những hiệu quả của việc triển khai Nghị quyết số 80 về “một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh” đã được HĐND tỉnh khóa 13 quyết nghị tại kỳ họp thứ 6.

Việc ban hành nghị quyết này được đánh giá đã tạo ra được các giải pháp đồng bộ, tạo sự thống nhất cao của các cấp, các ngành, địa phương đối với việc quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử với lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Nghị quyết 80 của HĐND tỉnh, ngoài các dự án có sử dụng đất  chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, thời gian qua, huyện Hoành Bồ đã tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp là hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển đối mục đích sử dụng đất, lấn chiếm hành lang các công trình giao thông, xây dựng nhà ở, công trình trái phép. Cũng nhờ cơ chế giám sát thường xuyên, hoặc đột xuất của HĐND tỉnh đã chỉ rõ được những điểm yếu trong quản lý sử dụng đất chưa giao, chưa cho thuê – hiện đang thuộc trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một trong những giải pháp cốt lõi của Nghị quyết 80 là tăng cường vai trò của thường trực HĐND và Ban Kinh tế Ngân sách trong việc khảo sát, giám sát thường xuyên hoặc đột xuất các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, nhất là đất rừng, đất có tài nguyên khoáng sản….Trong đó, đáng chú ý là cuộc khảo sát công tác quản lý, sử dụng đất đai của các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Đông Bắc trong đó có công ty TNHH MTV 35. Qua cuộc khảo sát, thường trực HĐND và Ban Kinh tế Ngân sách đã kiến nghị kịp thời nhiều giải pháp và chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý đất đai, ranh giới mỏ để đơn vị khắc phục 

Từ đầu năm tới nay, có 30% trên tổng số 16 cuộc khảo sát chuyên đề của các ban HĐND tỉnh liên quan tới đất đai, trong đó có nhiều nội dung xuất phát từ kiến nghị của cử tri. Qua khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh đã kiến nghị các nội dung liên quan tới dừng các hoạt động như san lấp, thi công đối với các dự án sai phạm hoặc chưa đủ thủ tục.

Một môi trường đầu tư thông thoáng với nhiều quỹ đất sạch - đang được tỉnh Quảng Ninh từng bước xây dựng. Từ việc triển khai Nghị quyết 80 HĐND tỉnh khóa 13, đã tạo sự đồng thuận, thống nhất của các cấp, các ngành, địa phương trong việc kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các dự án có sử dụng đất nhưng chưa triển khai, triển khai chậm tiến độ, không đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

 Minh Hiền                                                                                  

 

.
.
.
.
.
.