Quảng Ninh ra công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng chống siêu bão Mangkhut

Thứ Sáu, 14/09/2018, 19:39 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 14/9, UBND tỉnh ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND về chủ động các biện pháp phòng chống siêu bão MangKhut.

qtv
 
qtv
 
qtv
 
qtv
 

 

.
.
.
.
.
.