Ban CHQS 14 huyện, TX, TP và Ban CHQS 14 tiểu đoàn tự vệ ngành Than có nhiều hoạt động thiết thực

Chủ Nhật, 07/10/2018, 19:58 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 4 và 5 /10, Khối  thi đua 14 Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố và Ban CHQS 14 tiểu đoàn tự vệ ngành Than vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2018.

Đại tá Nguyễn Trung Trịnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết phong trào TĐQT khối Ban CHQS 14 huyện, thị xã, thành phố.
Đại tá Nguyễn Trung Trịnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết phong trào TĐQT khối Ban CHQS 14 huyện, thị xã, thành phố

Năm 2018, Đảng ủy, chỉ huy, Ban giám đốc các đơn vị đã có chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình và quy chế công tác thi đua khen thưởng thiết thực và hiệu quả. Hoạt động phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của từng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào "Sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao". Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp luôn được kiện toàn, hoạt động có nền nếp, đi vào chiều sâu; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy và ban giám đốc đơn vị xây dựng quy chế, chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị. Qua đó, nhiều đơn vị có những mô hình mới, cách làm sáng hay và đạt hiệu quả thiết thực, nổi bật như: quy hoach xây dựng căn cứ chiến đấu; tham gia phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia các chương trình mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội.

Các đại biểu tham quan dụng cụ dân quân cơ động tại Ban CHQS thành phố Hạ Long.
Các đại biểu tham quan dụng cụ dân quân cơ động tại Ban CHQS thành phố Hạ Long.

Hội nghị thống nhất bỏ phiếu suy tôn Ban CHQS thành phố Hạ Long nhất Khối Ban CHQS huyện, thị xã thành phố; Ban CHQS công ty Tuyển Than Cửa Ông nhất khối 14 Ban CHQS tiểu đoàn tự vệ ngành Than.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh).

 
.
.
.
.
.
.