Hội nghị báo cáo viên tháng 10

Thứ Tư, 10/10/2018, 20:07 [GMT+7]
.
.

QTV - Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 10/2018 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Các báo cáo viên được thông tin về kết quả sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Hội nghị Trung ương 8, khóa 12 của Đảng. Trong đó nhấn mạnh: Kể từ Đại hội 12 của Đảng đến nay, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có một bước tiến mạnh, đạt được kết quả toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tham nhũng đang từng bước được đẩy lùi, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban tuyên giáo Thành ủy, Tỉnh ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018, những mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm; việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền trong cộng đồng chủ động phòng, chống bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay, chân, miệng đang có chiều hướng gia tăng hiện nay.

Ngoài các nội dung tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10/1963-30/10/2018.

 Lê Nam

.
.
.
.
.
.