Công tác dân vận của hệ thống chính trị: Quảng Ninh cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở

Thứ Sáu, 15/03/2019, 08:57 [GMT+7]
.
.

QTV - Trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, thời gian qua, công tác dân vận đã được cả hệ thống chính trị của Quảng Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực.

Một trong những mô hình dân vận khéo tiêu biểu ở Tiên Yên là “Khéo tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì và nâng cấp, mở rộng phố đi bộ vào tối thứ bảy hằng tuần. (Trong ảnh: Hoạt động tại phố đi bộ ở Tiên Yên). Ảnh: Minh Đức
Một trong những mô hình dân vận khéo tiêu biểu ở Tiên Yên là “Khéo tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì và nâng cấp, mở rộng phố đi bộ vào tối thứ bảy hằng tuần. (Trong ảnh: Hoạt động tại phố đi bộ ở Tiên Yên). Ảnh: Minh Đức

Trong đó phải kể đến việc công tác dân vận của hệ thống chính trị đã hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, những việc khó, việc phức tạp, nảy sinh trong thực tế lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh. Hằng năm, Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc ban hành nhiều chủ trương xuất phát từ lợi ích của nhân dân, sát với cuộc sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới trong giai đoạn hiện nay; quan tâm lãnh đạo, cụ thể hoá kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật và cân đối nguồn lực để thực hiện.

Đặc biệt, với vai trò nòng cốt, Ban Dân vận các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện hiệu quả nhiều đề án về công tác dân vận. Nổi bật, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập và tổ chức hoạt động của Cơ quan Khối cấp tỉnh; tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với mô hình mới; sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận sát với tình hình thực tế... Ban Dân vận Tỉnh ủy còn chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh xây dựng hướng dẫn đánh giá hoạt động đối với Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các huyện, thị xã, thành phố và các đảng bộ trực thuộc tỉnh; tổ chức thành công hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị trực tuyến tại 14 điểm cầu cấp huyện và 186 điểm cầu cấp xã...

Các cấp uỷ địa phương, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn cũng cụ thể hoá từ nhiệm vụ của đơn vị mình để có những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác dân vận. Đặc biệt, đã chủ động xây dựng, phát động các phong trào thi đua, các mô hình, điển hình dân vận khéo gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2018, toàn tỉnh đã có 59 mô hình đăng ký, trong đó có 33 mô hình được UBND tỉnh tặng bằng khen; 26 mô hình được công nhận cấp huyện. Nổi bật và mang lại hiệu quả là vận động nhân dân hiến đất làm đường, làm nhà văn hoá và các công trình công cộng, GPMB, xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, giảm nghèo, ổn định tình hình nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...

UBND TP Cẩm Phả đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường nối QL18A với đường bao biển tại phường Quang Hanh. Ảnh: Duy Tâm (Trung tâm TT-VH Cẩm Phả)
UBND TP Cẩm Phả đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường nối QL18A với đường bao biển tại phường Quang Hanh. Ảnh: Duy Tâm (Trung tâm TT-VH Cẩm Phả)

Điển hình như tại Cẩm Phả, để không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp đối với công tác dân vận, thành phố đã xây dựng Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhân dân. Định kỳ hằng quý, lãnh đạo thành phố đều tổ chức hội nghị giao ban với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn/khu, trưởng ban công tác mặt trận để lắng nghe và trực tiếp giải quyết những bức xúc của nhân dân. Đối với các phường, xã, hằng tháng thành phố đều tổ chức họp giao ban để bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, thành phố còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, thường xuyên tổ chức các đoàn khảo sát, nắm tình hình thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Quan tâm mở rộng chủ thể, phạm vi giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đối với lĩnh vực quản lý của cơ quan nhà nước, hoạt động liên quan đến công dân - doanh nghiệp... Trong công tác GPMB, trực tiếp các đồng chí: Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, UBND thành phố thường xuyên đối thoại với người dân. Tại các buổi đối thoại, mọi ý kiến thắc mắc của người dân đều được giải quyết thỏa đáng, nhờ đó tình trạng đơn thư, khiếu kiện liên quan đến công tác GPMB đã cơ bản được giải quyết.

Còn tại Tiên Yên, triển khai phong trào dân vận khéo, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện đã chủ động rà soát, lựa chọn những khó khăn, vướng mắc, để xây dựng mô hình, đề ra các giải pháp linh hoạt trong lãnh đạo, triển khai thực hiện. Từ đây, nhiều tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình đã có những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức của nhân dân. Năm 2018, toàn huyện có 19 đơn vị đăng ký 100 mô hình thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có 93 mô hình tập thể, 7 mô hình cá nhân. Nhiều đảng bộ xã đã chủ động triển khai các mô hình phong phú như: Hải Lạng (15 mô hình), Đông Hải (12 mô hình), Đông Ngũ (9 mô hình)...

Có thể thấy, nhờ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác này ngày càng được nâng lên; tinh thần trách nhiệm, năng lực chỉ đạo của đội ngũ làm công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực; người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp hiệu quả trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hoài Anh

 

.
.
.
.
.
.