Quảng Ninh tăng cường quản lý di tích trên địa bàn

Thứ Sáu, 02/02/2018, 08:00 [GMT+7]
.
.

QTV - Nhằm đưa các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thực hiện đúng quy định, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh vừa ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý di tích trên địa bàn.

Hình ảnh về quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử (ảnh BQL các di tích trọng điểm)
Hình ảnh về quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

UBND các địa phương chỉ đạo các BQL di tích xây dựng nội quy bảo vệ di tích đảm bảo văn minh, đúng quy định, không tổ chức các hoạt động tâm linh trái với thuần phong mỹ tục, đúng quy định, không tổ chức các hoạt động tâm linh trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Đối với các di tích có khu dịch vụ phải bố trí ở vị trí phù hợp, không ảnh hưởng đến giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an ninh trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hiện tượng lợi dụng để hoạt động mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục nhằm trục lợi./.

PV

.
.
.
.
.
.