Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với cả nước

Thứ Năm, 22/12/2016, 20:13 [GMT+7]

QTV - Năm 2016, trong tình hình kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, nhưng Quảng Ninh vẫn đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế cao so với mặt bằng chung của cả nước, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng.

kinh tế
Công nghiệp vẫn là ngành có nhiều đóng góp nhất cho GDP của Quảng Ninh

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Ninh, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng 10,1%, hoàn thành kế hoạch đề ra, trong đó, càng những tháng cuối năm, GRDP càng cao. So với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2016: Cả nước 6,3-6,5%; Hà Nội 8,03%; TP.HCM 8,0%, Hải Phòng 11%; Đà Nẵng 8,85%, Đồng Nai 8,2%, Hải Dương 7,5%..., Quảng Ninh được coi là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao so với mặt bằng chung của cả nước.

Giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế ước tăng 11,5% cùng kỳ, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng là lĩnh vực có mức tăng cao nhất với 13,7%. 

Du lịch đảo Vĩnh Thực đang nhận được nhiều sự quan tâm của du khách
Quảng Ninh đang phấn đấu tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ, trong đó quan trọng nhất là du lịch

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ (từ 39,8% năm 2015 lên 41,2% năm 2016). GRDP bình quân đầu người tăng 7,3% so với năm 2015. Năng suất lao động bình quân đạt 152,4 triệu đồng/người..

Tuy nhiên, năm 2016, do thuế sản phẩm giảm 0,8% cùng kỳ đã làm giảm tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm. Đồng thời, theo đánh giá của tỉnh và các ngành liên quan, mặc dù Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa thực sự tương xứng với những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; giá trị đóng góp của một số ngành có lợi thế lớn như du lịch, thương mại, kinh tế biển còn khiêm tốn./.

PV

.
.
.
.
.
.