2017, Quảng Ninh giữ vững mức tăng trưởng 2 con số

Thứ Bảy, 23/12/2017, 16:31 [GMT+7]
.
.
QTV - Với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,2%, Quảng Ninh tiếp tục là tỉnh có mức tăng trưởng cao so với toàn quốc và khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc. 
qtv_do-hoa
Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng cao so với cả nước và một số tỉnh thành lớn
Với những giải pháp tích cực, toàn diện, năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh tiếp tục ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực sang khu vực dịch vụ. Trong quý I tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh đạt 8,3%, quý II tăng 10,7%, quý III tăng 9,9%, quý IV tăng 11,5%. 
 
Giá trị tăng thêm của 3 khu vực kinh tế tăng 9,6% so với cùng kỳ, trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 3,4%; Công nghiệp - xây dựng tăng 7,5%; Dịch vụ tăng 14,5%, thuế sản phẩm tăng 14,8%.
 
Quy mô nền kinh tế  của tỉnh ước đạt 122.576 tỷ đồng, tăng 10,8%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.528 USD, tăng 11,8%. Năng suất lao động bình quân ước đạt 172,6 triệu đồng, tăng 11,9%. 
 
Năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trong tỉnh ước đạt 1.768 triệu USD, tăng 10,3% cùng kỳ. Một số mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng như: Than sạch, sợi dệt...
qtv_do-hoa
Quảng Ninh đã huy động được nguồn vốn lớn ngoài nhà nước để đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 60.600 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so cùng kỳ. Trong đó vốn ngoài nhà nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm đa số. Nhiều dự án, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Ánh Ngọc
 
.
.
.
.
.
.