Quảng Ninh có trên 435 ngàn ha rừng và đất lâm nghiệp

Chủ Nhật, 07/01/2018, 15:46 [GMT+7]
.
.

QTV - Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh Quảng Ninh có trên 435 ngàn ha rừng và đất lâm nghiệp trên tổng số hơn 617 ha đất tự nhiên (chiếm khoảng 70%), trong đó tổng diện tích đất có rừng là 333.933,7 ha.

Tính theo mục đích sử dụng, Quảng Ninh có khoảng 25.225 ha rừng đặc dụng, gần 135.212 ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất là trên 265.314 ha và có 9.823 ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp. Phần lớn diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã có chủ quản lý để bảo vệ và tổ chức kinh doanh rừng theo quy định.

Toàn tỉnh Quảng Ninh có trên 435 ngàn ha rừng và đất lâm nghiệp
Toàn tỉnh Quảng Ninh có trên 435 ngàn ha rừng và đất lâm nghiệp

Trong năm 2017, toàn tỉnh đã trồng được 12.310 ha rừng tập trung, đạt 108,9%  kế hoạch, bằng 100,5% so với cùng kỳ; trồng rừng thay thế được 168,52 ha; trồng cây phân tán các loại 530.577; khai thác gỗ ước đạt 371.180 m3 bằng 112,7% KH, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Tỉnh cũng đã thực hiện khoán bảo vệ rừng được 54.205 ha; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 54,3% đạt kế hoạch đề ra.

Trên địa bàn tỉnh cũng đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như vùng trồng thông nhựa 12.093 ha tại Uông Bí; Đông Triều; Vân Đồn...; vùng trồng các cây lâm sản ngoài gỗ tăng nhanh như: cây Ba kích tại Ba Chẽ, Hoành Bồ; cây hồi tại Bình Liêu, Hải Hà; cây quế tại Đầm Hà, Ba Chẽ, Hải Hà; Trà hoa vàng tại Ba Chẽ...

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực bảo vệ rừng song trong năm 2017, toàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ, điểm cháy rừng làm ảnh hưởng 68,91 ha; đã xử lý vi phạm hành chính 03 vụ tại thị xã Quảng Yên, TP Uông Bí và huyện Tiên Yên với diện tích thiệt hại là 3,91 ha... 

Năm 2018, Quảng Ninh sẽ tiếp tục tập trung triển khai Chương trình Bảo vệ và Phát triển rừng bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bản tỉnh làm cơ sở để đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

chú trọng triển khai các dự án trồng rừng ngập mặn sử dụng nguồn vốn biến đổi khí hậu
Năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các dự án trồng rừng ngập mặn sử dụng nguồn vốn biến đổi khí hậu

Tỉnh cũng sẽ triển khai đề án nâng cao năng suất và chất lượng rừng, phát triển rừng  trồng sản xuất có năng suất cao, nâng cao tỷ lệ gỗ nguyên liệu cung ứng cho công nghiệp chế biến dăm gỗ xuất khẩu và sản xuất đồ gỗ; phát  triển vườn ươm cây bản địa và rừng trồng gắn với công nghiệp chế biến gỗ; nâng cao giá trị gia tăng ngành lâm nghiệp. Đồng thời chú trọng triển khai các dự án trồng rừng ngập mặn sử dụng nguồn vốn biến đổi khí hậu nhằm phát triển diện tích rừng ngập mặn, bảo vệ môi trường sinh thái./.

Linh An

 
.
.
.
.
.
.