Quảng Ninh ưu tiên số 1 về môi trường đầu tư kinh doanh để tăng thu NSNN

Chủ Nhật, 14/01/2018, 10:58 [GMT+7]
.
.

QTV - Năm 2018, mặc dù dự toán thu xuất nhập khẩu của Quảng Ninh được HĐND tỉnh giao là 6.000 tỷ đồng, tuy nhiên, mục tiêu tỉnh đặt ra là không thấp hơn mức 10.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự chủ động của Quảng Ninh nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc thực hiện các giải pháp thu, chi ngân sách năm 2018.

Thu ngân sách năm 2017 phải đảm bảo không thấp hơn so với 2016
Thu xuất nhập khẩu năm 2018 phải đảm bảo không thấp hơn 10.000 tỷ đồng

Năm 2017 được coi là một năm nhiều dấu ấn của Quảng Ninh, với việc hoàn thành và vượt kế hoạch 11/11 chỉ tiêu phát triển KT-XH. Trong đó, 38.597 tỷ đồng thu ngân sách nhà nước, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Đây là một kết quả ấn tượng. Không những thế, việc tiết kiệm chi thường xuyên để dành cho chi đầu tư phát triển đã nâng tỷ trọng dành cho loại chi này lên đến trên 65,7% tổng số chi.

Trên cơ sở con số thu NSNN phải thực hiện năm 2018 là 36.360 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh thống nhất mục tiêu điều hành NSNN phải đạt 40.360 tỷ đồng, trong đó thu xuất, nhập khẩu là 10.000 tỷ đồng và thu nội địa phải đạt và vượt con số 30.360 tỷ đồng. 

Để thực hiện được mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Đức Long yêu cầu ưu tiên số 1 là phải tạo được môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh tháo gỡ hiệu quả khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu thuế, nhất là thuế nội địa và thuế xuất khẩu. 

Nhiệm vụ chi NSNN cũng được siết chặt quản lý, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để dành chi cho đầu tư phát triển, đảm bảo tỷ trọng dành cho chi đầu tư không thấp hơn năm 2017.

Đây là con số đòi hỏi sự quyết tâm của các ngành, địa phương trong tỉnh. Vì thế, Quảng Ninh đặt quyết tâm phải tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành thu NSNN với nhiều giải pháp thiết thực ngay từ những ngày đầu năm./.

PV

 

.
.
.
.
.
.