Tăng cường bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại Quảng Ninh

Thứ Sáu, 30/03/2018, 08:39 [GMT+7]
.
.

QTV – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 1842/UBND-NLN1 về việc đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 1/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và UBND các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn có hiệu quả việc sử dụng các ngư cụ, chất độc hại và các nghề khai thác làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó chủ động chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động hửng ứng kỷ niệm 59 năm truyền thống ngành thủy sản Việt Nam gắn với thực hiện chủ đề năm 2018 trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả; rà soát thống kê lại toàn bộ số lượng danh sách các ngư dân chuyên khai thác ven biển, sông suối trên địa bàn, trên cơ sở đó xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, ngư cụ theo hướng hỗ trợ lãi suất vốn vay.

Đồng thời, UBND tỉnh phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;  thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đẩy mạnh tuyên truyền, tăng thời lượng, mở chuyên mục riêng, thường xuyên xây dựng phóng sự, tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giới thiệu các mô hình điển hình trong sản xuất thủy sản có hiệu quả và thân thiện với môi trường, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

PV

 

.
.
.
.
.
.