Chỉ thị 40-CT/TW về tín dụng chính sách:

Bài 2: Nỗ lực để đưa nguồn vốn phát huy hiệu quả

Chủ Nhật, 15/04/2018, 15:39 [GMT+7]
.
.

QTV - Triển khai Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tín dụng chính sách, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương; tạo ra sự quan tâm, điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội đến được với người dân và phát huy hiệu quả.

Mặc dù trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện là một giải pháp sáng tạo, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội tuy nhiên, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội chưa thực sự ổn định, cơ cấu chưa hợp lý, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; chất lượng tín dụng chưa đồng đều. Thực tế là trước đó, một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa thực sự vào cuộc, chưa quan tâm đúng mức tới hoạt động tín dụng chính sách xã hội... Xuất phát từ thực tiễn đó, Chỉ thị 40 của Ban Bí thư trung ương Đảng ra đời.  

Nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách
Nhiều người dân tại các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách

Để triển khai hiệu quả Chỉ thị này tại Quảng Ninh, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, đảng viên. 16 chương trình tín dụng chính sách đã được ban hành và triển khai, như chương trình cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, cho vay vùng đặc biệt khó khăn...

Trên cơ sở đó, từ tỉnh đến các địa phương đều quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc bổ sung nguồn vốn, bố trí địa điểm, thời gian làm việc... Các cấp, ngành và địa phương đều tích cực chuyển vốn uỷ thác qua Ngân hàng CSXH tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã quan tâm hơn đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với NHCSXH trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Trong đó, việc đưa Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện đã nâng cao được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. Đây cũng là một trong những giải pháp hiệu quả để củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. 

Tiêu biểu như tại huyện Hoành Bồ, một trong những địa phương mà nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến được tay nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, tính đến ngày 25/3, nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác đạt 2,1 tỷ đồng. UBND huyện Hoành Bồ cũng đã bố trí diện tích đất 1.000 mđể xây dựng trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hoành Bồ,  tạo điều kiện tốt nhất để ngân hàng triển khai chính sách tín dụng có ý nghĩa với người có nhu cầu trên địa bàn.

Ông Vũ Thế Quyết, Trưởng phòng Lao động TBXH huyện Hoành Bồ cho hay: "Huyện Hoành Bồ xác định vai trò của chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 40, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cùng chung tay triển khai tốt tín dụng chính sách để chăm lo cho các đối tượng khó khăn. Huyện đã có kế hoạch chỉ đạo cụ thể ủy thác vốn sang ngân hàng chính sách cho các hộ được tiếp cận nguồn vốn. Từ đó, những hộ khó khăn có thể phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống dân sinh, xóa đói giảm nghèo".

Vốn
Ngân hàng chính sách đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cử cán bộ cùng hội đoàn thể tuyên truyền, đưa  nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tới người dân, nhất là vùng sâu xa


"Về phía ngân hàng chính sách, chúng tôi đã tập trung phối hợp với chính quyền địa phương, cử cán bộ cùng hội đoàn thể tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội tới người dân, nhất là vùng sâu xa; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động tại các địa bàn của huyện Hoành Bồ; đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; từ đó, phát huy tác dụng của nguồn vốn - Ông Nguyễn Đăng Kiệm, Giám đốc PGD Ngân hàng CSXH huyện Hoành Bồ chia sẻ.

Tính đến 25/3/2018, tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện ủy thác qua Ngân hàng CSXH tỉnh đạt trên 133 tỷ đồng. Trong đó: ngân sách tỉnh bổ sung trên 55 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện bổ sung trên 41,6 tỷ đồng. Theo đó, tính đến ngày 25/3/2018, tổng nguồn vốn đạt xấp xỉ 2.603 tỷ đồng, tăng 877,5 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2014.         

Có thể thấy, từ năm 2015 đến nay, việc thực hiện chỉ thị 40 đã mang lại rất nhiều đổi thay cho Quảng Ninh; từ việc cải thiện diện mạo vùng nông thôn, đến những tác động tích cực đối với hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp.Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng dư nợ và giảm dần qua các năm. Theo Ngân hàng CSXH tỉnh, đến nay, nợ quá hạn trên địa bàn toàn tỉnh là trên 3,5 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,14% tổng dư nợ và giảm 3,3 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2014.

Aaa
Ngân hàng chính sách xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai Chỉ thị 40, tham mưu củng cố hoạt động của HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, phối hợp tốt với các hội đoàn thể để đưa vốn tới các hộ vay, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo

Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần vào cuộc tích cực hơn nữa, chung tay tạo lập nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách, để các chương trình tín dụng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tới mọi nếp nhà vùng nông thôn QN, đến được với nhiều hơn nữa những khát vọng thoát nghèo và làm giàu chính đáng của người dân trong tỉnh. " Chỉ thị 40 đã mang lại những hiệu quả thiết thực, song vẫn còn nguồn vốn hiện tại vẫn ít so với nhu cầu của nhiều hộ, nhất là những hộ muốn thực hiện mô hình kinh tế trang trại, gia trại... . Do vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai Chỉ thị 40, tham mưu củng cố hoạt động của HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, phối hợp tốt với các hội đoàn thể để đưa vốn tới các hộ vay. Về phía ngân hàng sẽ.làm tốt công tác tiếp nhận, tiếp quản vốn; tăng cường kiểm tra giám sát để cho vay hiệu quả, thu hồi vốn quay vòng cho các đối tượng hộ nghèo, chính sách được tiếp cận nguồn vốn - Ông Phạm Văn Cung, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh QN chia sẻ./.

Khánh Đan

.
.
.
.
.
.