Kiểm điểm tình hình điều hành NSNN tỉnh Quảng Ninh Quý I

Thứ Hai, 09/04/2018, 16:54 [GMT+7]
.
.

QTV - Sáng 9/4, Ban chỉ đạo tăng cường điều hành thu, chi ngân sách cấp tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quý I đạt 10.233 tỷ đồng,  tăng 2% cùng kỳ. Trong đó, thu xuất nhập khẩu đạt 2.672 tỷ đồng, tăng 1% cùng kỳ, chủ yếu là thu từ xăng dầu nhập khẩu và khu vực cảng biển. Số thu nội địa thực hiện đạt 7.561 tỷ đồng, tăng 5% cùng kỳ. Trong đó, có những khoản thu đạt và vượt tốc độ thu bình quân như thu từ khu vực ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Về tổng chi ngân sách địa phương thực hiện Quý I đạt 3356 tỷ đồng, bằng 14% dự toán năm, bằng 127% so với cùng kỳ.  

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tăng cường điều hành NSNN tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tăng cường điều hành NSNN tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: QNP

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của thành viên ban chỉ đạo tập trung phân tích vào kịch bản thu chi ngân sách nhà nước 2018 cùng những yếu tố tác động, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, với sự nỗ lực của các ngành, các địa phương, kết quả thu ngân sách Quý I trên địa bàn tỉnh rất tích cực, tạo động lực cho hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 với con số phấn đấu đạt 40.940 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt tối thiểu 30.360 tỷ đồng, riêng 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt 60% dự toán giao. Mục tiêu này đòi hỏi các ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành thu chi ngân sách; chủ động xây dựng chương trình hành động, phương án thu chi ngân sách phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương đơn vị theo mục tiêu từng tháng, từng quý.

Đối với Cục thuế tỉnh, quán triệt tới từng phòng ban, cán bộ và từng chi cục nhiệm vụ thu được giao, hàng tháng kiểm điểm tiến độ thực hiện; phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát các khoản thu thuế đảm bảo chống thất thu, nhất là lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuế vi phạm trong thực thi công vụ hoặc gây khó khăn cho đơn vị, cá nhân nộp thuế.

Đối với thu xuất nhập khẩu, Cục Hải quan tiếp tục tham mưu cho tỉnh các biện pháp để giữ ổn định nguồn thu; thu hút các doanh nghiệp, nhất là tập đoàn xăng dầu, các hãng tàu, đa dạng hóa các loại hình xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ chi, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính rà soát khả năng giải ngân nguồn vốn chi thường xuyên, tham mưu báo cáo UBND tỉnh điều hòa bổ sung chi đầu tư phát triển đối với các nguồn vốn không còn nhu cầu hoặc không đảm bảo tỷ lệ giải ngân 100%.  

Minh Hiền 

 

.
.
.
.
.
.