Cục Hải quan Quảng Ninh: 5 tháng đầu năm 2018, thu hơn 1 tỷ đồng tiền nợ thuế

Chủ Nhật, 27/05/2018, 09:17 [GMT+7]
.
.
QTV - Năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được giao chỉ tiêu thu hồi nợ là 19.017.323 đồng từ số nợ có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2017 (theo Quyết định số 866/QĐ-TCHQ ngày 23/3/2018 của Tổng cục Hải quan).
Để hoàn thành nhiệm vụ, Cục Hải quan Quảng Ninh đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc triển khai thực hiện nhiều giải pháp để thu hồi các khoản nợ cũ, hạn chế tối đa việc phát sinh các khoản nợ mới, như: thường xuyên rà soát, hoàn thiện hồ sơ quản lý nợ thuế; thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Luật Thuế XNK và Luật quản lý thuế; tổ chức các đoàn công tác đến làm việc với doanh nghiệp và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng (Sở Kế hoạch & Đầu tư các tỉnh/ thành phố, Công an tỉnh Quảng Ninh…) trong đôn đốc thu hồi nợ thuế.
qtv
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Quảng Ninh

Với các giải pháp trên, từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu được 1.002.239.966 đồng. Trong đó, 19.017.323 đồng từ số nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2017 (đạt 100% chỉ tiêu giao thu hồi nợ thuế của Tổng cục Hải quan), 5.686.073 đồng từ số nợ mới phát sinh năm 2018 và số còn lại 727.536.570 đồng thu hồi được từ khoản nợ khó thu.

Được biết hiện Cục Hải quan Quảng Ninh đang theo dõi, quản lý 70 doanh nghiệp nợ thuế. Trong đó có 37 doanh nghiệp nợ dưới 10 năm, 33 doanh nghiệp nợ trên 10 năm…với tổng số tiền thuế nợ là 112.819.359.734 đồng.
 
Tuấn Hương
 
.
.
.
.
.
.