Quảng Ninh: Thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả

Thứ Bảy, 02/06/2018, 09:54 [GMT+7]
.
.

QTV - Sở Xây dựng Quảng Ninh và Tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam (IFC VIETNAM) dự kiến hợp tác triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD sử dụng năng lượng hiệu quả trong công trình xây dựng Việt Nam.

Theo đó, Sở Xây dựng sẽ đảm bảo thực hiện QCVN 09:2017/BXD trong quá trình thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng công trình có diện tích từ 2.500m2 trở lên.

Sở Xây dựng sẽ chỉ định các cán bộ làm việc theo từng hợp phần với các chuyên gia quốc tế và trong nước trong quá trình triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy việc thực hiện QCVN 09:2017/BXD.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể: Lựa chọn 02 dự án thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng công trình để phối hợp với chuyên gia thực hiện thẩm tra tuân thủ QCVN 09:2017/BXD; làm việc với các chuyên gia về quy trình thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng công trình đang áp dụng và nhận hỗ trợ kỹ thuật đơn giản hóa quy trình thẩm tra, thẩm định tuân thủ QCVN 09:2017/BXD; lập danh sách tư vấn thẩm tra việc tuân thủ QCVN 09:2017/BXD trên địa bàn tỉnh để tập huấn xây dựng năng lực chuyên sâu cho giảng viên; làm việc với các chuyên gia để xây dựng và triển khai hệ thống báo cáo giám sát công trình tuân thủ QCVN 09:2017/BXD…

IFC VIETNAM cung cấp nguồn lực chuyên gia để hỗ trợ quá trình triển khai dự án như: Tìm hiểu quy trình thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng công tình có diện tích từ 2.500m2 trở lên và đề xuất cải cách phù hợp với thông lệ quốc tế; tổ chức đào tạo tại chỗ cho Sở Xây dựng thông qua quy trình thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng công trình tuân thủ QCVN 09:2017/BXD cho 02 dự án đề nghị thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng công trình; xây dựng cơ chế báo cáo, công cụ và quy trình quản lý dữ liệu về sử dụng năng lượng hiệu quả trong công trình xây dựng tại địa bàn; tổ chức hội thảo, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực chuyên sâu.

Theo Baoxaydung.com.vn

.
.
.
.
.
.