Cẩm Phả: Đẩy nhanh di dời, sắp xếp lồng bè vào vùng quy hoạch

Chủ Nhật, 07/10/2018, 14:35 [GMT+7]
.
.

QTV - Để hoàn thành việc triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết nuôi lồng bè tập trung trên biển theo đúng tiến độ, các lực lượng chức năng của thành phố Cẩm Phả đang tích cực đẩy nhanh công tác di dời, sắp xếp, ổn định các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn vào địa điểm đã được quy hoạch.

Các hộ dân được sắp xếp vào khu vực Cặp Vọ, phường Cẩm Trung ổn định hoạt động nuôi trồng thủy sản
Các hộ dân được sắp xếp vào khu vực Cặp Vọ, phường Cẩm Trung ổn định hoạt động nuôi trồng thủy sản

Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã tổ chức di dời, sắp xếp cho 341/357 hộ nuôi trồng thủy sản trong đó 186 hộ nuôi cá, 155 hộ nuôi nhuyễn thể đã vào các khu vực được quy hoạch. Các lực lượng cũng đã kéo, di dời, xử lý, tiêu hủy 873 bè, mảng không còn sử dụng, nằm ngoài các vùng quy hoạch. Hiện còn 16 hộ nuôi trồng thủy sản tại khu vực Hòn Ót, phường Cẩm Thành đang chuẩn bị thu hoạch hàu, thành phố yêu cầu khẩn trương thu hoạch, di dời các bè mảng vào đúng vị trí đã được bố trí xong trước ngày 31/10/2018.

Các lực lượng hỗ trợ di dời, sắp xếp lồng bè vào các vùng quy hoạch
Các lực lượng hỗ trợ di dời, sắp xếp lồng bè vào các vùng quy hoạch

Đối với các hộ đang hoạt động nuôi trồng thủy sản trong vùng quy hoạch của thành phố có hộ khẩu thường trú trong và ngoài tỉnh, phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cho thuê mặt nước xong trước 31/12/2018, quá thời gian trên thành phố sẽ yêu cầu các hộ di chuyển ra khỏi vùng biển thành phố.

Ngoài ra, với 16 hộ có bè ở, không nuôi thủy sản, sau khi kiểm tra hộ khẩu, tạm trú, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, trước 10/10/2018 tự tháo dỡ bè hoặc di dời khỏi vùng biển thành phố, lên bờ sinh sống tại các khu vực đã đăng ký.

Riêng với 7 bè dịch vụ, thành phố sẽ nghiên cứu địa điểm để di dời vào khu vực tập trung.

Tiến hành phân loại, di dời, tiêu hủy các bè mảng không còn sử dụng, nằm ngoài khu vực quy hoạch
Tiến hành phân loại, di dời, tiêu hủy các bè mảng không còn sử dụng, nằm ngoài khu vực quy hoạch

Theo Quy hoạch chi tiết nuôi lồng bè tập trung trên biển thành phố Cẩm Phả đến năm 2020 định hướng năm 2030 đã được điều chỉnh, toàn thành phố có 6 khu vực nuôi trên diện tích 215 ha gồm khu Vũng Bầu - phường Quang Hanh, khu Tổng Mười - phường Cẩm Thủy, khu Cặp Vọ - phường Cẩm Trung, khu Bọ Cắn - phường Cẩm Bình, khu Ông Cụ - phường Cẩm Đông, khu Km6 - phường Quang Hanh. Tổng số hộ nuôi trồng thủy sản trong các vùng quy hoạch của thành phố là 452 hộ trong đó 242 hộ nuôi cá, 210 hộ nuôi nhuyễn thể.

Bảo Long (Đài Cẩm Phả)

.
.
.
.
.
.