Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính ngoài NSNN

Thứ Năm, 14/03/2019, 09:54 [GMT+7]
.
.

QTV - Chiều 13/3, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Sở GTVT và Sở TN&MT để giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2018. Đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì buổi giám sát.

Đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, kết luận buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở GTVT, Quỹ bảo trì đường bộ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy định của pháp luật. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước theo quy định.

Sau khi thành lập, hoạt động của quỹ đã đi vào nền nếp, đúng quy định và phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn được giao. Từ năm 2013-2018, tổng thu từ các nguồn kinh phí của quỹ là trên 446 tỷ đồng, tổng số chi phục vụ chuyên môn là trên 445 tỷ đồng. Số dư quỹ đến hết 31/12/2018 còn trên 500 triệu đồng.

Đối với Quỹ bảo vệ môi trường, Sở TN&MT cho biết: Quỹ được thành lập nhằm tiếp nhận kinh phí ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh và tập trung huy động nguồn vốn đề hỗ trợ, đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường. Quỹ được thành lập đã tạo chuyển biến trong việc nhận thức và ý thức của các tổ chức, cá nhân về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Đối với công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, từ năm 2013-2018, tổng số dự án đã ký quỹ là 214 dự án với tổng số tiền trên 749 tỷ đồng; đã hoàn trả tiền ký quỹ trên 26 tỷ đồng. Đối với công tác hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quỹ đã cho vay vốn với lãi suất ưu đãi 3 dự án về bảo vệ môi trường.

Giám đốc Sở GTVT báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ giai đoạn 2013-2018.
Giám đốc Sở GTVT báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ giai đoạn 2013-2018.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Lan đề nghị 2 sở tiếp tục hoàn thiện báo cáo làm rõ thêm một số nội dung mà thành viên đoàn giám sát đã nêu, trong đó có đánh giá hiệu quả cũng như hạn chế trong quản lý, sử dụng 2 quỹ này. Đồng chí cũng khẳng định, trong thời gian tới, đoàn giám sát sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương và UBND tỉnh để làm rõ hơn 2 nội dung làm cơ sở hoàn thiện báo cáo giám sát của đoàn.

Thu Chung

 

.
.
.
.
.
.