Thị xã Quảng Yên: Nhiều ý kiến tâm huyết tham gia vào Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Thứ Ba, 12/03/2013, 16:42 [GMT+7]

 

QTV - Tại thị xã Quảng Yên, chỉ sau hơn 6 ngày triển khai kế hoạch, công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi) đã diễn ra sôi nổi được đông đảo các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều ý kiến tâm huyết, cụ thể. 
 
Ngay đầu tháng 3/2013, UBND thị xã Quảng Yên đã ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai và hướng dẫn lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn. 
 
Theo đó, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương nhanh chóng tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân ở cơ sở; triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định để nhân dân biết và hiểu về Luật Đất đai (sửa đổi). 
 
Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, bảo đảm dân chủ, công khai, nghiêm túc. Qua đó nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân; tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tổ chức đối với góp ý xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai nói chung. 
 
Đến nay, chỉ sau 6 ngày triển khai, đã có nhiều ý kiến tâm huyết của đại diện tổ chức đoàn thể, các địa phương khối xã, phường trên địa bàn thị xã tham gia. 
 
Theo kế hoạch, Thị xã Quảng Yên sẽ tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến xong trước ngày 15/3/2013 và tổng hợp báo cáo gửi Tỉnh trước ngày 19/3/2013.  
 
Thùy Dương 
.
.
.
.
.
.