BCH Đảng bộ huyện Cô Tô triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ Bảy, 30/12/2017, 19:59 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 29/12, BCH Đảng bộ huyện Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Đảng bộ huyện Cô Tô đã thực hiện đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra với 24 cuộc. Đây là nét đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của hệ thống chính trị nhằm mục đích phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nêu cao vai trò, trách nhiệm cán bộ công chức, viên chức trong phục vụ dân dân. 

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trong năm, Ủy ban kiểm tra các cấp từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, sai phạm của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân, nhất là trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng. Qua kiểm tra đã tiến hành kiến nghị, yêu cầu xử lý, kỷ luật đồng thời chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhất là người đứng đầu đơn vị thực thi công vụ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô cũng thẳng thắn nhìn nhận ra những tồn tại hạn chế như tính phát hiện và tự phát hiện; việc tự kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên còn chậm.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 208, BCH Đảng bộ huyện Cô Tô đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị; Tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường và trật tự đô thị”; Tiếp tục gắn công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát vào công tác phòng chống tham nhũng; nâng cao chất lượng kiểm tra, thanh tra, giám sát; tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả sau kết luận; tập trung giải quyết những khiếu kiện về đất đai; đảm bảo kỷ luật nghiêm minh, công tâm; tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ trong công tác kiểm tra, giám sát.

Thu Báu (Trung tâm TT&VH Cô Tô)

.
.
.
.
.
.