Đầm Hà: Quán triệt nghị quyết về hương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thứ Ba, 09/01/2018, 15:15 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 9/1, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết 19-NQ/HU của huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 8/12/2017 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; nghe thông báo Kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV; quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2018 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên"; phổ biến một số tình hình thời sự trong nước; định hướng tuyên truyền quý I/2018.

Theo đó, Nghị quyết 09 xác định chủ đề công tác năm 2018 là: "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu và 18 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Trên tinh thần Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy, huyện Đầm Hà đã xây dựng và ban hành Nghị quyết 19 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, huyện xác định tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm là ‘Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng thương hiệu Đầm Hà”; nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế; nâng cao sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nghị quyết xác định 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm giải pháp, nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị nhằm triển, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của tỉnh và huyện. Từ đó tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh./.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)

.
.
.
.
.
.