Tiên Yên phát động phong trào thi đua năm 2018

Thứ Ba, 09/01/2018, 15:44 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 8/1, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, huyện Tiên Yên đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào thi đua có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức, phát động trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen
Nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt trên 87 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 19,3%  dự toán tỉnh giao đầu năm; tổng giá trị sản xuất hàng hóa tăng 15,2% - mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Năm 2017, huyện Tiên Yên có 3/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai xây dựng 30 thôn kiểu mẫu, 3.500 hộ gia đình kiểu mẫu... Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm nhanh từ 5,56% năm 2016 xuống còn 3,18% vào cuối năm 2017; 2 xã Đại Đực, Đại Thành và 7 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Năm 2017, toàn huyện có 164 cá nhân đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở”; 1.240 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; công nhận 39 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Thôn, Khu phố văn hóa” 3 năm; 7 tập thể được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc; 16 cá nhân được tặng bằng khen; 3 mô hình dân vận khéo cấp tỉnh; 1 hộ gia đình được Thủ tưởng Chính phủ tặng bằng khen gia đình tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy được Tỉnh ủy tặng cờ dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2017. Ủy ban MTTQ huyện được tặng cờ dẫn đầu thi đua cụm Miền Đông; Đoàn thanh niên được tặng cờ dẫn đầu cụm thi đua miền núi, biên giới, hải đảo.

Phát động phong trào thi đua năm 2018, huyện Tiên Yên quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 theo tinh thần Nghị quyết số 09 của BCH Đảng bộ huyện và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của tỉnh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Huyện cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” gắn với việc triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tập trung phát động phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2018 của tỉnh về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” sâu rộng đến từng gia đình, từng người dân; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc Đề án 25 của tỉnh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được UBND huyện biểu dương khen thưởng./.

Xuân Thao (Trung tâm TT&VH Tiên Yên)

.
.
.
.
.
.