Dâng hương tại nơi thành lập Chi bộ Đảng CSVN đầu tiên của khu mỏ Quảng Ninh

Thứ Sáu, 02/02/2018, 15:23 [GMT+7]
.
.

QTV - Sáng 2/2, tại Di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của khu mỏ Quảng Ninh, thuộc khu Dân Chủ, phường Mạo Khê, Đảng bộ thị xã Đông Triều đã long trọng tổ chức dâng hương, đặt vòng hoa kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018).

Cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Đông Triều tự hào về lịch sử quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam
Cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Đông Triều tự hào về lịch sử quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nơi đây, ngày 23/2/1930, hội nghị thành lập Chi bộ Đảng cộng sản được tiến hành tại căn nhà nhỏ cạnh xóm thợ, phía Nam của Mỏ (nay là khu Dân Chủ, phường Mạo Khê). Đây là chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập ở khu mỏ Quảng Ninh, là một trong số những chi bộ được thành lập theo đúng Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chi bộ Đảng khu mỏ đã lãnh đạo công nhân đấu tranh bằng nhiều hình thức và đạt được nhiều thắng lợi quan trọng. Từ đó, đội ngũ công nhân mỏ và nhân dân Đông Triều một lòng đi theo Đảng, tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất trong cả nước vào ngày 8/6/1945 và thành lập Chiến khu cách mạng Trần Hưng Đạo – Đệ tứ Chiến khu Đông Triều; góp phần cùng cả nước tiến hành thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

thị xã dâng hương tại Di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tại khu mỏ Quảng Ninh
Lãnh đạo thị xã Đông Triều dâng hương tại Di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tại khu mỏ Quảng Ninh

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Đệ tứ chiến khu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Đông Triều đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và tiến công, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh vào thực tiễn địa phương. 

Trong thời gian tới, Đông Triều tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, xây dựng “nông thôn mới kiểu mẫu”, “đô thị văn minh”; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, danh thắng trên địa bàn, nhất là Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều; phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; phấn đấu xây dựng thị xã Đông Triều có đủ tiêu chuẩn đô thị loại 3 trước năm 2020, trở thành đô thị phát triển năng động ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Quảng Ninh./.

Thu Trang - Thành Hưng (Trung tâm TT&VH Đông Triều)

.
.
.
.
.
.