Hải Hà: Nghị quyết số 06-NQ/TU động lực cho sự phát triển

Thứ Ba, 13/03/2018, 14:41 [GMT+7]
.
.

QTV - Xác định được tầm quan trọng của Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ Quảng Ninh huyện ủy Hải Hà đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về “phương hướng nhiệm vụ năm 2017” nhằm cụ thể hóa nghị quyết 06 của tỉnh trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện trên các lĩnh vực.

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành cùng với sự chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống làm thay đổi căn bản nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Làm chuyển biến rõ nét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể.

Không khí làm việc của Công ty Đại đông Việt Nam tại khu công nghiệp cảng biển Hải Hà
Không khí làm việc của Công ty Đại đông Việt Nam tại khu công nghiệp cảng biển Hải Hà

Trong thời gian qua, huyện Hải Hà đã bám sát thực tiễn, nắm bắt nhanh những diễn biến mới để kịp thời đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận trong xã hội và huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sự chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao tăng trưởng kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững; đồng thời, tập trung cải cách hành chính, tinh giản bộ máy biên chế đảm bảo tinh, gọn, hiệu quả của bộ máy nhà nước, tạo niềm tin cho nhân dân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã khắc phục khó khăn, cùng đoàn kết, nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị nên kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2016 , cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng mạnh; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tăng 56% so với cùng kỳ. Thu nội địa năm 2017 ước đạt 166 tỷ triệu đồng, bằng 118% dự toán tỉnh giao, bằng 113% dự toán huyện giao, bằng 101% so chỉ tiêu phấn đấu và tăng 17% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.950 tỷ (tăng 59% so với CK); Số hộ nghèo giảm 472 hộ, số hộ cận nghèo giảm 398 hộ, đạt 161,7% KH.

Thực hiện chủ đề công tác năm về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức có tiến bộ rõ nét; phát triển du lịch xã đảo Cái Chiên có nhiều khởi sắc và đổi mới. Xúc tiến đầu tư đã thu hút được một số nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư vào huyện, đặc biệt là đầu tư vào KCN cảng biển Hải Hà, khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Huyện đã đặc biệt quan tâm đến việc thu hút mời gọi đầu tư vào địa bàn, điển hình như Hải Hà thuộc nhóm đơn vị dẫn đầu chỉ số chi phí thời gian khối địa phương – DDCI Quảng Ninh năm 2017. Chương trình giảm nghèo, lao động việc làm, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên...

Để thúc đẩy sự phát triển chung của cả huyện cũng như tạo sự gắn kết giữa các xã trên địa bàn, huyện đã hình thành 3 vùng kinh tế tập trung. Triển khai xây dựng 17 vùng sản xuất tập trung, hoàn thành dự án xây dựng dữ liệu bản đồ nông hóa thổ nhưỡng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Kêu gọi các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tập trung triển khai các mô hình phát triển sản xuất. Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, huyện đã tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, đây là một trong những nội dung quan trọng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Với những kết quả đạt được 11/12 chỉ tiêu theo Nghị quyết 07 của Huyện ủy đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này, sẽ là nền tảng để huyện Hải Hà tiếp tục đề ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Trong đó tập trung thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, phát triển du lịch huyện Hải Hà”

Thái Hà (Trung tâm TT&VH Hải Hà)

.
.
.
.
.
.