Trao đổi kinh nghiệm xây dựng NTM và Đề án 25 tại Ba Chẽ

Chủ Nhật, 11/03/2018, 11:31 [GMT+7]
.
.

QTV - Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu, tỉnh Nam Định vừa đến thăm, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án 25 tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác hai địa phương đã trao đổi về kinh nghiệm trong chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác vận động quần chúng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; kinh nghiệm vận động, huy động các nguồn lực; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và hạ tầng cơ sở; trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo vệ môi trường nông thôn, tổ chức khu dân cư nông thôn, quy hoạch, xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu; động viên nhân dân chủ động tích cực tham gia xây dựng NTM. Đồng thời, hai bên cũng trao đổi thêm về kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; đảm bảo quốc phòng- an ninh; đặc biệt là việc trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức tinh giản bộ máy, biên chế; nhất thể hóa chức danh và sát nhập một số cơ quan, đơn vị của địa phương…

Đoàn công tác của Huyện ủy Hải Hậu đã cảm ơn sự đón tiếp, chia sẻ những kinh nghiệm của Huyện ủy Ba Chẽ trên các lĩnh vực công tác. Đoàn cũng đề nghị thời gian tới 2 địa phương sẽ tiếp tục tăng cường học tập, trao đổi nghiệp vụ trên các mặt công tác; các lĩnh vực phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bình Minh/ Trung tâm TT- VH Ba Chẽ

.
.
.
.
.
.