Uông Bí: hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và phòng Nội vụ; UB kiểm tra Thành ủy và Thanh tra nhà nước

Thứ Ba, 06/03/2018, 14:11 [GMT+7]
.
.

QTV - Chiều ngày 5/3, Đảng bộ thành phố Uông Bí đã tổ chức lễ công bố quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và phòng Nội vụ; Uỷ ban kiểm tra Thành ủy và Thanh tra thành phố.  

Theo đó, cơ quan hợp nhất giữa Ban Tổ chức Thành ủy và phòng Nội vụ sẽ có tên gọi là Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố Uông Bí. Cơ quan này có tư cách pháp nhân và sử dụng 2 con dấu của Ban Tổ chức cấp ủy và Phòng Nội vụ để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. 

Lãnh đạo thành ủy trao quyết định hợp nhất cho cơ quan tổ chức - nội vụ thành phố Uông Bí
Lãnh đạo thành ủy trao quyết định hợp nhất cho cơ quan tổ chức - nội vụ thành phố Uông Bí

Cơ quan hợp nhất giữa Ủy ban kiểm tra Thành ủy với Thanh tra sẽ có tên gọi là Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố Uông Bí. Về biên chế, 2 cơ quan sau khi hợp nhất sẽ sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động hiện có.

 Lãnh đạo thành ủy trao quyết định hợp nhất cho cơ quan kiểm tra - thanh tra thành phố Uông Bí
Lãnh đạo Thành ủy trao quyết định hợp nhất cho cơ quan Kiểm tra - thanh tra thành phố Uông Bí

Việc hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và phòng Nội vụ, cơ quanỦy ban kiểm tra Thành ủy với Thanh tra thành phố là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo, công chức các cơ quan hợp nhất của TP Uông Bí phát huy tinh thần chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ được phân công. Thành ủy Uông Bí cùng các cơ quan quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa cán bộ, công chức theo các tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc của 2 cơ quan, nghiên cứu bổ sung những quy định để phù hợp với yêu cầu và tình hình của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ

Uông Bí là đơn vị đầu tiên trong toàn Tỉnh công bố quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và phòng Nội vụ thành phố, quyết định hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra Thành ủy với Thanh tra thành phố. Trước đó, thành phố Uông Bí đã thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và Trưởng phòng Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Chánh Thanh tra Thành phố.

Mai Hương - Huyền Trang (Đài Uông Bí)

.
.
.
.
.
.