Đảng bộ Tiên Yên triển khai công tác xây dựng Đảng quý II-2018

Thứ Tư, 11/04/2018, 13:48 [GMT+7]
.
.

QTV- Ngày 10/4, Huyện uỷ Tiên Yên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm quý II, năm 2018.

Trong quý I, tuy còn gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, song với tinh thần quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tiên Yên đã đạt được những kết quả tích cực.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 25 gắn với thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII; thực hiện hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện theo Quyết định của Tỉnh ủy; xây dựng đề án thành lập "Bộ phận tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn". Thực hiện tự chủ 15% kinh phí đối với 3 đơn vị sự nghiệp; Trung tâm dịch vụ kỹ thuât nông nghiệp; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và GDTX; Trung tâm TT&VH.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ huyện đến cơ sở quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thường xuyên đôn đốc, kiểm việc; các giải pháp thu, chi ngân sách được triển khai đảm bảo tiến độ, xác định rõ nguồn thu.

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách Nhà nước đạt 30% dự toán huyện giao, tăng 6% cùng kỳ; thương mại dịch vụ tăng 13% CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, công tác giảm nghèo; quy hoạch, nâng cấp đô thị, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo quyết liệt; văn hoá – xã hội được quan tâm toàn diện, chất lượng từng lĩnh vực có sự chuyển biến tích cực.

Đồng chí Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh về "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên", Đảng bộ huyện đã triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Qua đó, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Công tác quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Triển khai nhiệm vụ quý II - 2018, Đảng bộ huyện Tiên Yên triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện; chương trình công tác, kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018, thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực với tinh thần quyết liệt, cụ thể, thiết thực; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; thực hiện có hiệu quả năm "Dân vận chính quyền"; đồng thời thực hiện nghiêm các kết luận sau Thanh tra, kiểm tra, giám sát... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch, quy chế, đề án phát triển kinh tế, xã hội.

Nuôi trồng thủy sản mang lại nguồn thu lớn cho người dân địa phương
Nuôi trồng thủy sản mang lại nguồn thu lớn cho người dân địa phương

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba khâu "đột phá" chiến lược; tập trung triển khai thi công các dự án theo kế hoạch đầu tư công, dự án chương trình NTM, Đề án 196; chương trình 135; và chương trình nâng cấp đô thị;  làm tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và các công trình khởi công mới năm 2018; tập trung hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm.

 Xuân Thao - Trung tâm TT&VH Tiên Yên.

 

.
.
.
.
.
.