Ba Chẽ: 4 tháng đầu năm trồng mới được 1.445 ha rừng

Thứ Năm, 03/05/2018, 08:39 [GMT+7]
.
.
QTV - Tính đến nay toàn huyện Ba Chẽ trồng mới được 1.445,2 ha, trong đó diện tích rừng trồng mới đạt 55 ha, rừng trồng lại sau khai thác đạt 1.390,2 ha.
Công tác khai thác lâm sản tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, riêng trong tháng 4 khai thác gỗ rừng trồng đạt 1.500 m3; tre nguyên liệu giấy đạt 100 tấn; dăm keo đạt 2.900 tấn; gỗ xẻ 480m3 và xuất khẩu giấy đạt 182 tấn.
qtv
4 tháng đầu năm, toàn huyện Ba Chẽ trồng mới được 1.445,2 ha rừng

Công tác quản lý rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm chỉ đạo triển khai tiếp tục ban hành các văn bản và tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, do vậy 4 tháng đầu năm không có vụ cháy rừng xảy ra. 

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, tích cực nắm tình hình, điều tra lập hồ sơ xử lý các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Đã xử lý 05 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng (gồm 03 vụ vô chủ, 02 vụ có chủ). Tịch thu 15,04 m3 gồ rừng tự nhiên, thu nộp ngân sách nhà nước gần 50 triệu đồng.
 
Bình Minh/ Trung tâm TT- VH Ba Chẽ
 
.
.
.
.
.
.